System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce – w polskim systemie emerytalnym emerytura wypłacana jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  • Wówczas chodziło o to, jak się przygotować na turbulencje wynikające z malejącej dzietności i starzenia się społeczeństwa. Przyjęto wtedy rozwiązanie, które – dodajmy – było promowane przez instytucje takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy. Jest to istotne, jeżeli chcemy oceniać intencje twórców tej reformy z perspektywy ich czasów, dziś wiemy bowiem, które pomysły w jakim stopniu się sprawdziły, ale wówczas wiele osób miało dobre intencje, tylko nie wszystkie ich założenia potwierdziły się w praktyce. (…) Oprócz wyzwania demograficznego istotny wpływ wywarł także bardzo duży rozwój rynków finansowych. Instytucje międzynarodowe, szczególnie Bank Światowy, promowały wtedy rozwiązania kapitałowe.

Zobacz też: