Sto dwa

liczba naturalna

Sto dwaliczba naturalna następna po 101 i poprzedzająca 103.

  • Teściowa na sto dwa jest wtedy, kiedy leży sto metrów od domu i dwa metry pod ziemią.
Sto dwa