Stefano di Giovanni

malarz włoski

Stefano di Giovanni (znany też jako Sassetta; 1392–1450/1451) – włoski malarz, przedstawiciel późnego gotyku i wczesnego renesansu, reprezentant szkoły sieneńskiej.

O malarzuEdytuj

  • Świadoma nowych florenckich osiągnięć twórczość SASSETTY (…) stanowi (…) kwintesencję obserwacji natury, przemyślanej w spokoju i prezentowanej z całą świeżością.
    • Autor: Michael Levey, Od Giotta do Cézanne’a. Zarys historii malarstwa zachodnioeuropejskiego, Arkady, Warszawa 1988, tłum. Maria i Stanisław Bańkowscy, s. 22.
  • Żadne problemy nie nękały Sassetty, być może łączył nabożność z wrodzoną sprawnością (jak Fra Angelico), gdy przedstawiał proste, powściągliwe a wzruszające sceny, jak na przykład św. Franciszka wyrzekającego się bogactw doczesnych (…).
    • Autor: Michael Levey, Od Giotta do Cézanne’a, op. cit., s. 22–24.