Stefan Witwicki (1801–1847) – polski poeta.

 • Błyszczą krople rosy
  Mruczy zdrój po błoni
  Ukryta we wrzosy
  Gdzieś jałówka dzwoni
  Piękną miłą błonią
  Leci wzrok wesoło
  Wkoło kwiaty wonią
  Kwitną gaje wkoło.
  • Źródło: Wiosna
Stefan Witwicki
 • Co innego jest lubić osobę, którą się kocha, a co innego lubić samą miłość.
 • Gdybym ja była słoneczkiem na niebie,
  Nie świeciłabym jak tylko dla ciebie (...).
  Gdybym ja była ptaszkiem z tego gaju,
  Nigdzie bym, w żadnym nie śpiewała kraju (...).
  • Źródło: Życzenie
  • Opis: do wiersza Fryderyk Chopin ułożył pieśń pod tym samym tytułem. Pieśń od oryginału różni się tekstem w drugiej zwrotce. Zamiast:
   Nigdzie bym, w żadnym nie śpiewała kraju
   u Chopina jest:
   nie śpiewałabym w żadnym obcym kraju.
   Prawdopodobnie słowa zmienił sam Chopin, komponując pieśń, lub ktoś, kto opracowywał jego utwory (z powodu różnic między pierwszą a drugą zwrotką wiersza w rozkładzie akcentów, a tym samym niezgodności akcentu drugiej zwrotki z akcentem muzycznym).
 • Kochanie daje pełną radość tylko wtedy, gdy się wydaje wzajemne i równe.
 • Najprzykrzejsi kobiet nieprzyjaciele są: w młodości rozsądek, zwierciadło na starość.
 • Nie tyle korzystamy z cnoty i rozumu drugich, ile z ich złośliwości i głupstwa.
 • Szczęście jest widokiem życia, a próżność jego sprężyna, życie jest ofiarą śmierci, śmierć celem życia.
 • Ten jest najmędrszy, kto zna najwięcej głupstw, a najmniej ich popełnia.
 • Tułaczowi w obcej ziemi
  Każda droga jednakowa!
Wikisource