Stanisława Gierek

żona Edwarda Gierka

Stanisława Gierek z domu Jędrusik (1918–2007) – pierwsza dama Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) w latach 1970–1980 jako żona I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) Edwarda Gierka.

Stanisława Gierek (1977)

O Stanisławie Gierek edytuj

  • Nie mogę podać atrakcyjnych i rzetelnych dowodów o okrutnej i bezsensownej działalności cenzury, poza jednym drobiazgiem – obyczajowym. Zilustrowałem wydany przez PIW w 1977 roku tomik XVIII-wiecznej poetki wietnamskiej Ho Xuan Huong. Na moim rysunku mnich zjeżdżał do jaskini na łodzi w kształcie fallusa. Jaskinia była symbolem genitaliów żeńskich. Musiałem je zakleić, bo podobno jeden z redaktorów PIW pokazał rysunek pani Gierkowej, a ona się oburzyła.
  • Wiluś Szewczyk zaklina się, że Gierkowa w październiku ubiegłego roku obroniła pracę magisterską. Napisała (to znaczy, ktoś za nią napisał) wspomnienia o swojej pracy politycznej w Belgii. Całość opatrzono tzw. aparatem naukowym i w ten sposób Uniwersytet Śląski nadał jej tytuł magistra. Moczar, którego podczas naszego niedawnego spotkania zapytałem, czy to prawda, potwierdził.