Stanisław Zabłocki

Stanisław Zabłocki (ur. 1950) – polski prawnik specjalizujący się w prawie karnym, sędzia Sądu Najwyższego, członek Państwowej Komisji Wyborczej, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego.

  • W tych czasach niełatwych dla prawa i prawników, a w szczególności dla stanu sędziowskiego, Sąd Najwyższy będzie, tak jak dotąd, zajmował się prawem, jego wykładnią i stosowaniem, a nie polityką (…). [Sędziowie Sądu Najwyższego będą] ślepi i głusi nie tylko na ewentualne podszepty, ale nawet na niezwerbalizowane życzenia przedstawicieli którejkolwiek ze stron sceny politycznej. Jednym słowem, zero polityki, ale jednocześnie zero nie tylko strachu czy obawy, ale i uległości przed politykami. Nie taję, że sędziowie SN – a jestem przekonany, że także wszyscy sędziowie sądów powszechnych – liczą jednak – przy takim nastawieniu – na coś na kształt „partnerstwa dla pokoju”. Jakże bylibyśmy szczęśliwi, gdyby politycy pozostawili wykładnię, interpretację prawa prawnikom, a przede wszystkim sądom i trybunałom.