Stanisław Trzeciak

polski duchowny katolicki, działacz rewizjonistyczny w stosunku do praw Żydów

Stanisław Trzeciak (1873–1944) – polski duchowny katolicki, działacz społeczny związany z ruchem narodowym, doktor teologii, profesor Metropolitalnej Katolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu.

  • Hitler żywcem bierze swe prawa z encyklik papieskich (…) ma wzory wśród Wielkich papieży, którzy zwalczali złość żydowską, ma on wzory wśród świętych, ma opatrznościowe posłannictwo, by poskromić złość żydowską i uratować ludzkość od żydo-komuny.
    • Źródło: „Mały Dziennik”, 1939; cyt. za: Alina Landau-Czajka, W jednym stali domu: koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933–1939, wyd. Neriton, Warszawa 1998, s. 89.
    • Zobacz też: Adolf Hitler
Stanisław Trzeciak
  • Kradzież i fałszywe świadectwo stały się dziś głównym narzędziem działania trzymilionowej rzeszy ludności, wychowanej nie na chrześcijańskich zasadach Ewangelii, ale ponurych mrokach Talmudu, który pozwala kraść i kłamać, jeśli się ma do czynienia z obcym.
    • Źródło: „Mały Dziennik”, 1939; cyt. za: Alina Landau-Czajka, W jednym stali domu: koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933–1939, wyd. Neriton, Warszawa 1998, s. 88.
    • Zobacz też: antysemityzm