Stanisław Swen Czachorowski

poeta i aktor polski

Stanisław Swen Czachorowski (1920–1994) – polski poeta, prozaik, aktor.

Stanisław Swen Czachorowski
 • Przypędzono stalowe żyrafy,
  rozciągnięto stalowe ramiona,
  rosną w górę konstrukcje stalowe,
  rosną piętra w stalowych dłoniach.
  Metrów dwieście! (...)
  Tu robotnik i chłop się spotkają,
  Tutaj prawda jak żyto jest prosta.
  Tu swą młodość, wciąż młodą i piękno
  przekazuje Warszawie – Moskwa.