Stanisław Pawłowski

polski geograf

Stanisław Pawłowski (1882–1940) – polski geograf, rektor Uniwersytetu Poznańskiego, członek PAU.

  • Uznając przyrodnicze podstawy naszej nauki, zmuszeni jesteśmy powiedzieć, że geografia stoi niejako w pośrodku między naukami przyrodniczymi a humanistycznymi. W tym tkwią trudności umieszczenia geografii w jakimkolwiek systemie nauk.[...] W pojęciu krajobrazu geograficznego jako całości wyraża się główne zadanie oraz istotny cel geografii. Geografia jako nauka posiada właściwy sobie charakter. Tedy na pytanie, co to jest geografia, odpowiedzieć możemy: geografia jest to geografia.
    • Źródło: O przyrodniczych podstawach geografii i o jej istocie, „Kosmos” 1932, seria A. Rozprawy, t. 57, z. I/IV.
    • Zobacz też: geografia
Stanisław Pawłowski