Stanisław Mazur

polski matematyk i polityk

Stanisław Mazur (1905–1981) – polski matematyk i polityk PRL.

  • To faktycznie było z pozoru trochę trudne, ale my z Banachem znaliśmy odpowiedź już w tym roku… tyle że zrobiliśmy to w ten sposób… (…) Jak państwo widzą, to jest w istocie tak proste, żeśmy z Banachem uznali rzecz za niegodną publikacji.
    • Opis: Mazur miał wielokrotnie mówić, iż znał dowód danego twierdzenia matematycznego wcześniej, przed publikacją tegoż przez innego matematyka.
    • Źródło: Beata Maciejewska, Genialni z kawiarni Szkocka, „Magazyn na święto” (dodatek „Gazety Wyborczej”), 31 października–2 listopada 2014
Stanisław Mazur (1905–1981)