Stanisław Konarski

polski pedagog, publicysta, pijar

Stanisław Konarski (1700–1773) – ksiądz, pisarz, pedagog i publicysta.

 • Celem wszystkich szkół jest (…) nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz przede wszystkim uszlachetnienie serc i dusz.
  • Źródło: Mowa jak od wczesnej młodości wychować uczciwego człowieka i dobrego obywatela, (De viro honesto et bono cive ab ineunte aetate formando, 1754)
Stanisław Konarski
 • Do nauczania i uczenia się te trzy środki pomocnicze są nieodzowne: po pierwsze – książki, po drugie – książki, po trzecie – książki, bez nich nic nie pomogą nasze wysiłki.
  • Źródło: Ustawy wizytacji apostolskiej
 • Każda Rzplita winna mieć na względzie przede wszystkim swoją rację polityczną i swoje interesy a potem dopiero mieć wzgląd na rzeczy cudze (…) wielcy sąsiedzi (…) szukają nie naszego lecz swego pożytku.
  • Źródło: Listy poufne podczas bezkrólewia (Epistolae familiares sub tempus interregni, 1733)
 • Naszym panem, który rządzi nami, który myśli o nas, naszym monarchą jest sejm walny.
  • Źródło: Uwagi szlachcica polskiego nad usposobieniem sąsiednich mocarstw względem naszych sejmów (1764), cyt. za: Jarema Maciszewski, Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1986, s. 280.
 • Samo już czytanie książek kształci ludzi. Im więcej się czyta, im lepsze książki, tym bardziej kształcą one swoich czytelników.
  • Źródło: Ordynacje wizytacji apostolskiej dla polskiej prowincji szkół pobożnych
  • Zobacz też: książka
 • Wszystko stacza się w przepaść i zostawimy naszym potomkom Rzeczpospolitą w gorszym stanie, niż ją sami otrzymaliśmy. Stąd zdaje się twoja niechęć i odraza do spraw publicznych i skłonność raczej do życia prywatnego. Gdyby wszyscy dobrzy obywatele tak myśleli, tak mówili, tak czynili, wtedy nasza Rzeczpospolita wpadłaby niewątpliwie w ręce złych i przeniewiernych ludzi; ci zaś, zagarnąwszy władzę, jakież miejsce, ileż ziemi, jakąż przestrzeń zostawią w całym państwie dla dobrych? (…). Nigdy nie należy tracić nadziei, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą.
  • Źródło: Mowa jak od wczesnej młodości wychować uczciwego człowieka i dobrego obywatela