Stabilizacja

Stabilizacja – ustalenie się lub utrzymanie na stałym poziomie jakiegoś stanu, położenia lub przebiegu zjawiska.