Naród: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 200 bajtów ,  4 miesiące temu
→‎N: Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram... (Rdz. 17:5), , int.
m (→‎B: Budowanie narodu nie jest budowaniem... - poprawa tłumaczenia.)
(→‎N: Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram... (Rdz. 17:5), , int.)
 
 
===N===
* Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć.
** Autor: [[Jan Paweł II]], z homilii wygłoszonej w czasie mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry w Częstochowie, 19 czerwca 1983.
 
* Naród istnieje, dopóki istnieje jego kultura.
 
* Naród jest istotnie ośrodkiem wszelkiej rzeczywistości, organem obcowania z nią: otacza on nas i dźwiga; wola nasza w nim tylko ma podstawę w świecie. Z niego bowiem wyrosła i poza nim jest niezrozumiała. Wyzwolenie pracy może być tylko wyższym stopniem dojrzałości woli; może być tylko rozbudzeniem narodu we wszystkich gałęziach polskiego procesu życiowego, zespoleniem się w nim całej polskiej myśli, woli, całego żywego trwania.
** Autor: [[Stanisław Brzozowski]].
 
* Naród jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą. Bogaty każdym.
** Autor: [[Jan Paweł II]].
** Źródło: [http://www.kul.pl/art_53031.html ''„Papież Jan Paweł II – dar Polski dla świata”''], kul.pl, 14 kwietnia 2014.
 
* Naród jest to społeczność złączona wspólnym błędnym przekonaniem na temat własnych początków oraz wspólną awersją do sąsiadów.
** Autor: [[Ernest Renan]], ''Co to jest naród?'' (1882).
 
* Naród we współczesnym konstytucjonalizmie nie jest rozumiany jako podmiot rzeczywiście sprawujący władzę w państwie. Jest on rozumiany jako ogół obywateli lub jako zorganizowana zbiorowość obywateli i nie jest zdolny do tego, aby samodzielnie sprawować władzę. Nawet w tych państwach, których konstytucje na pierwszym miejscu stawiają bezpośrednie wykonywanie władzy przez naród, realne znaczenie ma pośrednie (przedstawicielskie) wykonywanie władzy narodu.
** Autor: [[Mirosław Granat]].
** Źródło: Mirosław Granat, ''Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach'', Warszawa 2006, s. 49.
** Zobacz też: [[państwo]].
 
* Naród, który nie ma siły i woli powiedzieć łotrom, że łotry, nie wart być narodem.
** Autor: [[Aleksander Fredro]].
** Źródło: [http://www.polona.pl/dlibra/doccontent?id=17907 ''Trzy po trzy; Zapiski starucha''], wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1880, s. 231.
 
* Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej.
** Autor: [[Stefan Wyszyński]].
 
* Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie.
** Autor: Nieznany.
 
* Naród, który traci pamięć, traci sumienie.
** Autor: [[Zbigniew Herbert]].
 
* Naród, który upierałby się czynić tradycję swą z tego, co jest chorobą myśli i woli, który przechowałby wszystko, co samo przez się rozpada i o zapomnienie woła, naród, który by przez pietyzm czynił z pamięci swej archiwum absurdu, sam stałby się absurdem. Śmiecie nawet w muzeum przechowane nie stają się cenną rzeczą, co w momencie narodzin duszy nie miało, nie nabierze jej nigdy.
 
* Naród, który walczy o najszlachetniejsze ideały, musi być trzeźwy!
** Autor: [[Stefan Wyszyński]].
 
* Naród, miłość ojczyzny, patriotyzm – są to na równi z ideą demokracji, zwierzchnictwa ludu, przedstawicielstwa ludowego wytwory ideologiczne rewolucji burżuazyjno-demokratycznej, pociski wybuchowe myśli rewolucyjnej, zrodzone w ogniu walki klasowej.
** Autor: [[Julian Brun]], [http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article494&var_mode=calcul ''Przyczynek do kwestii narodowej''].
 
* Naród może być wolny jedynie kosztem wolności jednostki, a im wolniejszy naród, tym większym niewolnikiem jest jednostka.
** Autor: [[Edward Abramowski]].
 
* Naród nasz ma w sobie dużo uczuciowych popędów i odruchów. Niekiedy za nimi idzie. Powstają z nich dzieła sztuki, wielkie i wzniosłe porywy, potężne zwycięstwa. Są one kwiatami naszych dziejów i kultury narodowej, ale aby te kwiaty mogły wyrosnąć, ziemia musi być owładnięta, opanowana i wypracowana. Musimy czuwać nad nią i trzymać ją „obiema dłońmi” w swej spokojnej, trzeźwej myśli, woli i sercu. (…) I naszym narodowym być albo nie być jest nakaz władania sobą, spokój, równowaga, trzeźwość, umiejętność rządzenia wszystkimi swymi porywami, odruchami, namiętnościami, skłonnościami i uczuciami. W obliczu szczytów, które dziurawią niebo i wyciągają swe ramiona w bezkresy, można niekiedy ulec nieładowi uczuć. Tymczasem kto chce wejść na szczyt musi zaczynać od dołu, a potem iść krok za krokiem, nie przyspieszając go. Zły to taternik czy alpinista, który zaczyna wspinaczkę w góry od zrywu i wielkiego wysiłku. Dobry – idzie krok za krokiem, powoli, spokojnie. Możemy się tutaj uczyć jak kierować sobą, rodziną swoją, narodem i państwem. To musi być cierpliwy, spokojny krok za krokiem. Wypadnie niejednego się wyrzec, niejednego sobie odmówić, niejedno w sobie opanować. Trzeba będzie zdobyć się na cierpliwość i umiejętność koordynowania wszystkich swoich porywów. Za tę cenę przeprowadza się spokojnie łódź wśród burzy, aby uratować wszystko, co w niej jest. Wymaga to wiele cierpliwości, spokoju i umiejętności władania sobą. Każdy, kto chce władać państwem, narodem, Kościołem czy rodziną musi naprzód nauczyć się władać sobą.”
** Autor: [[Stefan Wyszyński]].
** Opis: wypowiedziane w 1957.
 
* Naród składa się nie tylko z tego, co wyróżnia go od innych, lecz i z tego, co go z innymi łączy.
** Autor: [[Cyprian Kamil Norwid]].
 
* Naród szczerze, istotnie katolicki musi dbać o to, ażeby prawa i urządzenia państwowe, w których żyje, były zgodne z zasadami katolickimi i ażeby w duchu katolickim były wychowywane jego młode pokolenia.
** Autor: [[Roman Dmowski]], ''Kościół, naród i państwo'', 1927.
 
* Naród (…) to grupa ludzi zjednoczonych w błędnym przekonaniu o swoich przodkach i w nienawiści do swoich sąsiadów.
** ''A Nation… is a group of persons united by a common error about their ancestry and a common dislike of their neighbors.'' (ang.).
** Autor: [[Karl Deutsch]], ''Nationalism and Its Alternatives'', 1969.
 
* Naród w wolnych wyborach (…) decyduje o swoim kształcie.
** Autor: [[Antoni Macierewicz]], [http://niezalezna.pl/102774-szef-mon-jasno-ocenil-sytuacje-opozycja-pewnie-nie-zrozumie-powinni-sie-wstydzic Szef MON jasno ocenił sytuację. Opozycja pewnie nie zrozumie, a powinni się wstydzić], niezalezna.pl, 23 lipca 2017.
** Zobacz też: [[wybory]].
 
* Naród wolny może mieć oswobodziciela, naród ujarzmiony może mieć tylko innego ciemiężcę.
** Autor: [[Alphonse de Lamartine]].
 
* Naród, w którym rozłożona została rodzina – zanika. Istnieje bowiem biologiczna zależność i więź między rodziną a narodem (…) Naród stanowi ochronę dla rodziny i odwrotnie. W ciężkich czasach bytu narodowego, gdy nie mieliśmy wolności politycznej naród ze wszystkimi swoimi wartościami chronił się w zaciszu i dyskrecji życia rodzinnego. Pamiętam, jak będąc małym chłopcem uczyłem się w domu historii Polski na 24 obrazkach, które ojciec mój wyciągnął gdzieś z ukrycia. Czytaliśmy tę książkę podczas długich zimowych wieczorów. Jakże wiele z tamtych czasów zapadło mi w duszę do dziś dnia. Naród musi uznać prawa rodziny, a zwłaszcza prawo do jej trwałości. I nic z tego przeciwko temu podejmować nie może, bo szkodziłby sam sobie. Na służbie rodziny musi być cały dorobek narodu – jego język, dzieje, obyczaj i tradycje.
** Autor: [[Stefan Wyszyński]].
** Opis: wypowiedziane w 1976.
 
* Naród, w którym uczucia przyjaźni są rozwinięte, gdzie zamiast sobkostwa i egoizmu panuje przyrodzona potrzeba wzajemnej pomocy, bezinteresownego wspomagania się na wszystkich polach życia – naród taki znalazł już moc niezwyciężoną, rozwiązał zagadkę wolności i dobrobytu, tak samo jak i pojedynczy człowiek.
** Autor: [[Edward Abramowski]].
 
* Naród wybacza naruszenie jego interesów, nie wybacza zaś obrazy jego honoru.
** Autor: [[Max Weber]].
 
* Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów.
** Źródło: [[Księga Rodzaju|Rdz]] 17:5.
 
===O===
31

edycji