Inteligencja emocjonalna (książka): Różnice pomiędzy wersjami

+
(+)
 
 
{{chronologiczny}}
* Przenosimy i łapiemy od siebie nawzajem nastroje w ramach czegoś, co urasta do swego rodzaju podziemnej gospodarki psychiki, w której pewne kontakty bywają trujące, inne zaś pożywne i lecznicze. Ta wymiana emocjonalna odbywa się na ogół na subtelnym, niemal niedostrzegalnym poziomie; sposób, w jaki sprzedawca powie nam "dziękuję"„dziękuję”, może sprawić, że poczujemy się zlekceważeni, urażeni albo autentycznie mile widziani i cenieni. Chwytamy jedni od drugich uczucia zupełnie tak, jak gdyby były one jakimś rodzajem wirusów społecznych.
** Część II: ''Natura inteligencji emocjonalnej'', Rozdział VIII, ''Sztuka współżycia'', s.198
 
* Jeśli sprawdzianem umiejętności postępowania z innymi jest zdolność uśmierzania ich przykrych emocji, to uspokojenie kogoś, kto szaleje z wściekłości, jest zapewne dowodem największego mistrzostwa.
** Część II: ''Natura inteligencji emocjonalnej'', Rozdział VIII, ''Sztuka współżycia'', s.212
 
* Otoczenie się murem milczenia jest ostatecznym środkiem obrony.
** Część III: ''Inteligencja emocjonalna stosowana'', Rozdział IX, ''Bliscy wrogowie'', s.229
 
* U podłoża każdej silnej emocji leży impuls do działania; podstawą inteligencji emocjonalnej jest kierowanie tymi impulsami.
** Część III: ''Inteligencja emocjonalna stosowana'', Rozdział IX, ''Bliscy wrogowie'', s.240
 
* Łatwo zapamiętujemy wydarzenia, które świadczą o słuszności stereotypowego przekonania, natomiast przypadki przemawiające na jego niekorzyść z reguły ignorujemy.
** Część III: ''Inteligencja emocjonalna stosowana'', Rozdział X, ''Kierowanie sercem'', s. 259
 
'''Zobacz też:'''