Jan Tomasz Gross: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 778 bajtów ,  1 miesiąc temu
m
format, dr Zmiana
(Anulowanie wersji 498611 autorstwa Ashaio (dyskusja) To nie jest wypowiedź Grossa, tylko cytat przez niego przytaczany – ale że nie wiadomo, kto jest autorem, to nie sposób przenieść w inne miejsce (jest już w hasłach Kościół katolicki w Polsce oraz Holocaust i to wystarczy))
Znacznik: Anulowanie edycji
m (format, dr Zmiana)
 
'''[[w:Jan Tomasz Gross|Jan Tomasz Gross]]''' (ur. 1947) – polsko-amerykański naukowiec, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, emerytowany profesor wydziału historii Uniwersytetu Princeton, autor książekhistoryk, badacz Holocaustu.
 
==''Złote żniwa''==
 
* Kłamią na temat własnej historii tylko ci, którzy się jej wstydzą. Historia ma w sobie rozmaite elementy, a okresy wojen, pełne przemocy i ludzkiego cierpienia, są w historii każdego społeczeństwa szczególnie złożone. Oprócz czynów szlachetnych bywa, że ludzkie zachowanie w takich okresach daje późniejszym pokoleniom powody do wstydu.
** Źródło: [https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-jan-tomasz-gross-po-nowelizacji-ustawy-o-ipn/p3vx72p?utm_source=detal&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_detal_popularne ''Prof. Jan Tomasz Gross dla Onetu: zapłaczmy nad śmiercią trzech milionów polskich Żydów''], onet.pl, 14 sierpnia 2018.
** Zobacz też: [[polityka historyczna]]
 
** Źródło: rozmowa Joanny Warszy i Artura Żmijewskiego, „Gazeta Wyborcza”, 18–19 czerwca 2011
 
* Niech prezydent Duda nie przeprasza za Marzec '68’68 – nie było go chyba jeszcze wtedy w ogóle na świecie – tylko za to, co czyni teraz, łamiąc własną przysięgę na wierność konstytucji. Poza tym, to nie jest człowiek, który dla mnie reprezentuje naród – to jest pisowski urzędnik.
** Źródło: [https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-jan-tomasz-gross-po-nowelizacji-ustawy-o-ipn/p3vx72p?utm_source=detal&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_detal_popularne ''Prof. Jan Tomasz Gross dla Onetu: zapłaczmy nad śmiercią trzech milionów polskich Żydów''], onet.pl, 14 sierpnia 2018.
** Zobacz też: [[Andrzej Duda]], ''[[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej]]''
 
* Odpowiedzialność Polaków za Holocaust polega na przyzwoleniu społecznym na tę zbrodnię, uznaniu ją za rzecz pozytywną, a w licznych przypadkach współuczestniczeniu w niej i odnoszeniu z tego korzyści materialnej.
 
* PiS uzurpuje sobie całkowitą władzę w Polsce, choć wybrany został głosami 19 proc. wyborców uprawnionych do głosowania. Dziwny zbieg okoliczności – specyfika systemu wyborczego przekładającego tak, a nie inaczej głosy na mandaty poselskie oraz nieuczciwy prezydent, który się sprzeniewierzył własnej przysiędze, są za to odpowiedzialni.
** Źródło: [https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-jan-tomasz-gross-po-nowelizacji-ustawy-o-ipn/p3vx72p?utm_source=detal&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_detal_popularne ''Prof. Jan Tomasz Gross dla Onetu: zapłaczmy nad śmiercią trzech milionów polskich Żydów''], onet.pl, 14 sierpnia 2018.
** Zobacz też: [[Andrzej Duda]], [[Prawo i Sprawiedliwość]]
 
* Pisałem tę książkę jako Polak, odczuwając opisywane wydarzenia jako plamę na swojej polskiej tożsamości.
 
* Strumień znakomitej eseistyki, w której zawsze znajdziesz dwie centralne idee wyznaczające nieprzekraczalne granice polityki: afirmację wolności obywatelskiej i godności indywidualnego człowieka.
** Opis: o twórczości [[Adam Michnik|Adama Michnika]].
** Źródło: ''Bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek...piątek… Jan Tomasz Gross w rozmowie z Aleksandrą Pawlicką'', Wydawnictwo WAB, Warszawa 2018, s. 37.
 
* Tę zajadłość odziedziczyłem po mamie. Mawiała: „Jedni są uczuleni na prymulkę, a ja na endeków”.
** Źródło: [[Anna Bikont]], [http://wyborcza.pl/1,87771,4892114.html?as=3&startsz=x ''Moi chłopi wymordowali moich Żydów'', „Duży Format”, 5 lutego 2008]
 
* To jest najważniejsze wydarzenie historyczne, jeśli chodzi o dwudziestowieczną historię Polski. Trzy miliony polskich obywateli zostało zamordowanych w sposób niesłychanie brutalny, jak nigdy przedtem i miejmy nadzieję – nigdy potem. I to społeczeństwo nic na ten temat nie wie.
** Opis: o [[Holocaust|Holocauście]] na ziemiach polskich.
** Źródło: [http://krytykapolityczna.pl/kraj/jan-tomasz-gross-slawomir-sierakowski-wywiad-polska-antysemityzm-holokaust/ ''J.T. Gross o polskim udziale w Zagładzie. Postawcie pomniki wywiezionym z miasteczek Żydom zamiast Kaczyńskiemu. Rozmowa Sławomira Sierakowskiego''], krytykapolityczna.pl, 12 lutego 2018
 
** Autor: [[Andrzej Leder]]
** Źródło: rozmowa Sławomira Sierakowskiego, [http://krytykapolityczna.pl/kraj/ipn-polskie-obozy-sierakowski-leder-niezdolni-do-wstydu/ ''Niezdolni do wstydu''], krytykapolityczna.pl, 4 lutego 2018.
** Zobacz też: [[Jan Żaryn]], [[PiS]]
 
* Dzieje Chodla burzą obraz powojennej Polski widziany oczami Jana Grossa, w którym Żydzi polscy są jedynie ofiarami antysemityzmu Polaków. Żyd Abram Tauber dla Polaków z Chodla okazał się bezwzględnym katem. Nikt dotychczas nie policzył, ile podobnych historii wojenne pokolenie mieszkańców prowincjonalnych miejscowości przekazuje dzieciom i wnukom. Może właśnie w tych zapomnianych historiach tkwią resztki polskiego antysemityzmu bez Żydów?
** Autor: [[Ewa Kurek]], ''Stosunki polsko-żydowskie 1939–1945. Poza granicą solidarności.'', Wydawnictwo Bollinari Publishing House, Warszawa 2014, ISBN 9788363865849, s. 435. ISBN 9788363865849
 
* Gross był moim przewodnikiem mistrzem stylu pisania i interpretowania dziejów.
* Gross to raczej historyczny publicysta niż historyk – naginający w swoich publikacjach fakty, skłonny do sądów radykalnych, stronniczych, często po prostu nieuprawnionych.
** Autor: [[Paweł Wroński]]
** Źródło: [http://krytykapolityczna.pl/kraj/jan-tomasz-gross-slawomir-sierakowski-wywiad-polska-antysemityzm-holokaust/ ''J.T. GROSSGross Oo POLSKIMpolskim UDZIALEudziale Ww ZAGŁADZIEZagładzie: POSTAWCIEPostawcie POMNIKIpomniki WYWIEZIONYMwywiezionym Zz MIASTECZEKmiasteczek ŻYDOMŻydom ZAMIASTzamiast KACZYŃSKIEMUKaczyńskiemu. Rozmowa Sławomira Sierakowskiego''], krytykapolityczna.pl, 12 lutego 2018
 
* Gross, w przeciwieństwie do mnie, uważa, że szczegółowe badania i ustalenia oraz rozpatrywanie indywidualnych przypadków, żeby dopiero potem wysnuć z nich jakiś generalny obraz, nie ma sensu. On bowiem ma z góry gotową tezę o powszechnym, krwiożerczym polskim antysemityzmie.
 
* Grossowi zarzuca się uogólnienia, a nie czyni się takich zarzutów historykowi, gdy napisze, że Polacy gremialnie pomagali Żydom.
** Autor: [[Jan Grabowski]], [http://wyborcza.pl/1,111789,8918167,Jak_Polska_dluga_i_szeroka.html?as=4&startsz=x#ixzz1BCTpbYhe wyborcza.pl, 9 stycznia 2011]
 
* Ja p. Grossa uważam za notorycznego kłamcę, płatnego pachołka „Przedsiębiorstwa HOLOKAUST”Holokaust” – i nie mam zamiaru robić tej książce honoru [''Złotym żniwom''] – zastanawiając się, które twierdzenie jest kłamstwem, a które prawdą.
** Autor: [[Janusz Korwin-Mikke]], „Angora”, 16 stycznia 2011
 
* Jan Gross bardzo ostro wpisuje się w tym wypadku [''Strach''] w szerszy nurt żydowskiej historiografii, która od dziesięcioleci stara się ukryć lub umniejszyć negatywną rolę tej części Żydów polskich, którzy po wybuchu II wojny światowej znaleźli się na terenie ZSRR z przyczyn wyznawanej przez siebie ideologii.
** Autor: [[Ewa Kurek]], ''Stosunki polsko-żydowskie 1939–1945. Poza granicą solidarności.'' Wydawnictwo Bollinari Publishing House, Warszawaop. 2014cit., strs. 429. ISBN 9788363865849
 
* Jan Tomasz Gross był w 1968 r. więźniem marcowym, załamał się w śledztwie i obciążył swoich kolegów. Czytałem jego zeznania w materiałach własnego śledztwa i pamiętam obrzydliwości, jakie ze strachu opowiadał przesłuchującym go oficerom. Dziś odreagowuje swoje frustracje, obciążając odpowiedzialnością za ówczesny komunistyczny antysemityzm Bogu ducha winny naród polski.
** Autor: [[Jan Lityński]]
** Opis: Lityński siedział w 1968 na Rakowieckiej razem z Grossem.
** Źródło: [[Anna Bikont]], [http://wyborcza.pl/1,87771,4892114.html?as=3&startsz=x ''Moi chłopi wymordowali moich Żydów'', „Duży Format”, 5 lutego 2008]
 
* Jego odwaga stawia go w jednym szeregu z Karlem Jaspersem, Thomasem Mannem, Günterem Grassem i Hannah Arendt. Wpisuje się on w długi szereg znakomitych polskich intelektualistów, sięgający od Mickiewicza i Słowackiego do Gombrowicza i Miłosza, którzy odsłaniają zakłamanie i powierzchowność panujące w obszernych częściach polskiej kultury narodowej.
 
* Jeśli przyjrzeć się książce [''Strach''] Jana Grossa, popełnia on – o dziwo za zgodą Wydawcy – kardynalny błąd niezgodności tłumaczenia z amerykańskim oryginałem. Nie przemawiają do mnie wyjaśnienia, że ponieważ autor sam przetłumaczył swoją książkę, nie czuje się zobowiązany do zachowania identyczności tekstu. Nie o uczucia autora wszak chodzi, lecz o odbiór jego książki poza granicami Polski. Polski czytelnik ma prawo wiedzieć, co tak naprawdę zawiera oryginał i jakie „prawdy” o Polakach podał Jan Gross anglojęzycznym czytelnikom.
** Autor: [[Ewa Kurek]], ''Stosunki polsko-żydowskie 1939–1945. Poza granicą solidarności.,'' Wydawnictwoop. Bollinari Publishing House, Warszawa 2014cit., s. 424. ISBN 9788363865849
 
* Jeśli śmierci komunistów żydowskiego pochodzenia w walkach z patriotycznym podziemiem Gross wlicza do zabójstw Żydów dokonywanych przez Polaków, to na tej samej zasadzie terror stosowany przez ubeków żydowskiego pochodzenia uznać można za terror Żydów wobec Polaków.
** Autor: [[Richard Lukas]]
** Opis: o książce ''Sąsiedzi'' Jana Tomasza Grossa.
** Źródło: Piotr Zychowicz, ''Żydzi. Opowieści niepoprawnie politycznie'', Dom Wydawniczy Rebis, Wydanie I Poznań 2016, s.ISBN 1709788378188803, ISBNs. 978-83-7818-880-3170.
 
* Mamy jednak także prawo domagać się wzajemności: smutku Żydów z powodu Polaków, którzy – jak w miasteczku Chodel – zginęli z rąk Żydów. Mamy również prawo do zrozumienia, że z powodu doświadczenia banalnego żydowskiego zła, antysemityzm był w Polsce możliwy także „po wojnie”, czyli po wkroczeniu do Polski sowieckiego wojska, z którym podobni Tauberowi banalnie źli Żydzi współpracowali.<br />Książka Jana Grossa tych praw odebrać nam nie jest w stanie. Dobrze jednak, jeśli poprzez medialny szum i dyskusje uwolni Polaków od strachu pokazania światu własnego zła i zmobilizuje Żydów do uczynienia dokładnie tego samego.
** Autor: [[Ewa Kurek]], ''Stosunki polsko-żydowskie 1939–1945. Poza granicą solidarności.'' Wydawnictwo Bollinari Publishing House, Warszawaop. 2014cit., s. 442. ISBN 9788363865849
 
* Mimo krytycznych opinii historyków, książka Grossa spotkała się z owacyjnym przyjęciem mediów. Ze zbrodni w Jedwabnem uczyniono temat dnia, otaczając całe wydarzenie mistyczną historiozofią. Z autora ''Sąsiadów'' zrobiono proroka, który, dzięki swemu nowatorskiemu spojrzeniu i wybitnym kwalifikacjom, dokonał prawdziwie epokowego odkrycia. Próby naukowej weryfikacji tez postawionych w jego książce traktowano jak coś wręcz nieprzyzwoitego, niemal świętokradztwo.
 
* Na pewno Jan Gross miał obowiązek zachować ostrożność w szafowaniu oficjalną statystyką, według której w lokalnych strukturach UB i MO na Lubelszczyźnie nie było Żydów. Miał także obowiązek ostrożnego korzystania z powstałej w czasach PRL literatury, np. z powstałej w czasach komunizmu publikacji o Milicji Obywatelskiej, na którą wielokrotnie się powołuje. Takie niedociągnięcia warsztatowe powodują, że książka Jana Grossa [''Strach''] sprawia wrażenie, iż więcej w niej ideologii i chęci dołożenia Polakom niż popartej wiarygodnymi źródłami historycznymi prawdy.
** Autor: [[Ewa Kurek]], ''Stosunki polsko-żydowskie 1939-19451939–1945. Poza granicą solidarności.,'' Wydawnictwoop. Bollinari Publishing House, Warszawa 2014cit., s. 435–436. ISBN 9788363865849
 
* Nie jest to dzieło historyczne, tylko raczej psychologiczne. Na podstawie tragicznego i nie wyjaśnionego dostatecznie do dziś epizodu powojennego – pogromu kieleckiego – Gross psychoanalizuje nas, Polaków, przypisując nam przerażające cechy zbiorowe. Wynaturzenie, zwierzęcy antysemityzm, żądzę mordu, opętańczą chciwość w zagarnianiu majątków żydowskich. (…) Wydaje się, że Jan Tomasz Gross i jego amerykańscy recenzenci powielają, może nieświadomie, może celowo, wszystkie tradycyjne konstrukcje antysemityzmu z poszukiwaniem demonicznych i ciemnych cech w genetycznym, narodowym, rasowym pochodzeniu. Polacy są w ich oczach morderczymi antysemitami w tym samym stopniu i w ten sam sposób co Żydzi są zbrodniczym rządem światowym w oczach antysemitów. (…) Konsekwentnie, profesor Jan Tomasz Gross, zamiast następnej książki o Marcu 1968, co z pewnością ma w planie, powinien od razu, może do spółki z Wieselem, napisać „Protokoły mędrców Polonii”. Zapis planów tajnego spisku Polaków, eksterminacji narodu żydowskiego dla zawładnięcia kamienicami na krakowskim Kazimierzu. Hitler mógłby zostać nawet uznany za nieświadomą ofiarę tego sprzysiężenia. (…) Nie bójmy się Grossa, nie potrzebujemy psychoanalityka. Nie wykluczone, że na kozetce trzeba położyć jego samego. Niech opowie, co mu się śni. Szafa czy kluczyk.
* Niestety, Gross ulega negatywnym emocjom. Na konfrontacji nie zbudowano nigdy nic pozytywnego. Zamiast grozy i wyrzutów sumienia wzbudza ona opór i niechęć.
** Autor: [[Barbara Skarga]]
** Źródło: [[Anna Bikont]], [http://wyborcza.pl/1,87771,4892114.html?as=3&startsz=x ''Moi chłopi wymordowali moich Żydów'', „Duży Format”, 5 lutego 2008]
 
* Później jedna z osób z obsługi zadzwoniła do mnie na komórkę, prosząc, abym nie wychodził z kawiarni, gdyż Grossowie nie wiedzą, że zostałem zaproszony do programu. Następnie przyszła do mnie inna osoby twierdząc, że jak Grossowie zobaczą mnie za wcześnie, to nie wejdą do studia. Istny cyrk! … Z Grossem spotkałem się jednak, gdy poszedłem do charakteryzatorni, aby zmyć puder z twarzy. Zapytałem go, czemu się on tak mnie boi. Zamiast odpowiedzi usłyszałem wyzwiska, a następnie Gross krzyczał za mną na korytarzu, że – uwaga! – pójdę do piekła. Chyba trzy razy tak krzyknął. No cóż, biedny mały człowieczek, który chyba naprawdę uwierzył, że jest „autorytetem moralnym”.
** Autor: ks. [[Tadeusz Isakowicz-Zaleski]] o udziale w programie TVP „Mam''Mam inne zdanie”zdanie'' poświęconego książce ''Złote żniwa'' Grossów, 15 marca 2011
** Źródło: [http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3891 ''Cyrk z Grossami w Telewizji Polskiej''], 16 marca 2011
 
* Problem polega na tym, że jedwabińską zbrodnię łatwo potraktować jako aberrację, fakt odizolowany, niepowtarzalny. To się zdarzyło gdzieś tam daleko, u nas byłoby to niemożliwe. A to, o czym teraz piszemy i o czym pisze Gross, pokazuje, że Jedwabne to nie był incydent. Mordowanie Żydów miało miejsce wszędzie, jak Polska długa i szeroka.
** Autor: [[Jan Grabowski]], [http://wyborcza.pl/1,111789,8918167,Jak_Polska_dluga_i_szeroka.html?as=4&startsz=x#ixzz1BCTpbYhe wyborcza.pl, 9 stycznia 2011]
 
* Przyjmijmy jednak, że Grossowie mają rację i rzeczywiście kilkadziesiąt tysięcy Żydów Polacy uśmiercili widłami, siekierami bądź wydali Niemcom. Liczba ta przewyższa niemieckie straty osobowe w kampanii wrześniowej (17 tys. zabitych) i znacznie liczbę poległych żołnierzy Wehrmachtu w powstaniu warszawskim (ponad 2 tys.). Nie znam szacunków mówiących o stratach poniesionych przez Niemców na terenie okupowanej Polski od października 1939 r. do lata 1944 r., czyli do rozpoczęcia akcji „Burza”. Niemożliwe jednak, by przekroczyły one 3 tys. Jakie są zatem implikacje liczb przytoczonych przez Grossów? Ni mniej, ni więcej takie, że byliśmy, a przynajmniej chłopska część naszego społeczeństwa, nie po tej stronie, po której nam się wydawało, że byliśmy, skoro zabiliśmy więcej Żydów niż Niemców.
** Źródło: ''O Polsce i życiu'', Komorów 2011, s. 159.
 
* Sens rozpowszechnianego przez niektóre środowiska żydowskie stereotypu, powtórzony przez Jana Grossa, jest następujący: skoro nie da się ukryć faktu, że Polacy jako jedyni w czasie II wojny światowej za ratowanie Żydów karani byli śmiercią, że mimo to z narażeniem własnego życia ratowali Żydów i uratowali ich niemało, a właściwie najwięcej w Europie, to i tak są ohydnymi antysemitami, bo społeczeństwo polskie piętnowało heroicznych ratowników...ratowników…<br />Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że teza ta nie znajduje potwierdzenia w polskich i żydowskich wiarygodnych dokumentach i relacjach.
** Autor: [[Ewa Kurek]], ''Stosunki polsko-żydowskie 1939-19451939–1945. Poza granicą solidarności.,'' Wydawnictwoop. Bollinari Publishing House, Warszawa 2014cit., s. 424–425. ISBN 9788363865849
 
* ''Strach'' Jana Tomasza Grossa nie jest wydarzeniem naukowym, lecz literackim. (…) Książka Grossa jest pełna jest nieścisłości – autor traktuje historię jak wycinankę: bierze to, co mu pasuje, by dowieść swojej tezy o polskim antysemityzmie.
** Uwaga: o książce ''Złote żniwa''.
** Zobacz też: [[Jerzy Robert Nowak]]
** Źródło: Józef Kowalski (rozmowa z Jerzym Robertem Nowakiem), ''Rozbić ofensywę antypolonizmu'', „Opcja na Prawo”, nr 3, 2011, s. 16.
 
* W samych książkach Grossa są bardzo ciekawe idee, o których w Polsce nikt właściwie nie dyskutuje. Np. w ''Sąsiadach'' pisze o zjawisku podwójnej kolaboracji. Rzeczywiście bardzo dużo ludzi kolaborowało i z Sowietami po 1939 r., i z Niemcami po 1941. To pokazuje, że często ideologia nie grała decydującej roli w wyborach życiowych.