Łamańce językowe: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 417 bajtów ,  2 lata temu
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
* Byli żyli trzej Japoni: Jach, Jachcendrach, Jachcendrachcendroni.<br />Były żyły trzy Japonki: Sipi, Sipidripi, Sipidripilampoponi.<br />Ożenili się: Jach-Sipi, Jachcendrach-Sipidripi, Jachcendrachcendroni-Sipidripilampomponi.<br />Jach miał córkę Szach, Jachcendrach miał córkę Szachszarach, Jachcendrachcendroni miał córkę Szachszarachszaroni Fudżi Fajkę. Kto powtórzy całą bajkę?
** Inne wersje: 1. Było sobie trzech Japońców: Jachce, Jachce Drachce, Jachce Drachce Drachcedroni.<br />Były sobie trzy Japonki: Cepka, Cepka Drepka, Cepka Drepka Rompomponi.<br />Poznali się: Jachce z Cepką, Jachce Drachce z Cepką Drepką, Jachce Drachce Drachcedroni z Cepką Drepką Rompomponi.<br />Pokochali i pobrali się: Jachce z Cepką, Jachce Drachce z Cepką Drepką, Jachce Drachce Drachcedroni z Cepką Drepką Rompomponi.<br />Mieli dzieci: Jachce z Cepką mieli Szacha, Jachce Drachce z Cepką Drepką mieli Szacha Szarszaracha, Jachce Drachce Drachcedroni z Cepką Drepką Rompomponi mieli Szacha Szarszaracha Fudżi Fajkę. Kto powtórzy całą bajkę?<br />2. Żyły były try Kitajki: Cyp, Cypka-dryp, Cypka-drypka-drympampoń<br />Żyli, byli try Kitajcy: Jach, Jachce-drach, Jachce-drachce-droń<br />Pożenił się Jach na Cypkę, Jachce-drach na Cypkę-drypkę, Jachce-drachce-droń na Cypkę-drypkę-drympampoń.
 
3. Było sobie trzech japońców. Jachce, Jachcedrachce, Jachcedrachcejachcedroni.
Były sobie trzy japonki. Sipa, Sipadripa, Sipadriparampamponi. Orzenił się Jachce z Sipą. Jachcedrachce z Sipądripą. Jachcedrachcejachcedroni z Sipądripąrampamponi. I mieli potomstwo. Jachcę z Sipą: Sza, Jachcedrachce z Sipądripą: Szachszela, Jachcędrachcęjachcędroni z Sipądripąrampamponi: szachszelaszachszeloni
** Zobacz też: [[bajka]]
 
Anonimowy użytkownik