Pandemia COVID-19 w Polsce: Różnice pomiędzy wersjami

drobne merytoryczne
m (+1)
(drobne merytoryczne)
** Autor: [[Włodzimierz Wróbel]]
** Źródło: [http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/13058 ''Włodzimierz Wróbel: W czasie stanu zagrożenia epidemicznego nie można przeprowadzić wyborów prezydenckich''], monitorkonstytucyjny.eu, 16 marca 2020.
 
* Kościoły są czymś w rodzaju szpitali dla duszy. Człowiek składa się z ciała, które trzeba chronić i pielęgnować, ale składa się także z duszy. I tą przestrzenią, w której leczone są dusze, przynajmniej ludzi wierzących, są właśnie świątynie. W kościołach można spotkać przede wszystkim Pana Boga i to jest potrzeba tak głęboka w przypadku ludzi wierzących, że my jako rząd, jako państwo, pozostawiamy tutaj autonomię instytucjom kościelnym.
** Opis: uzasadnienie dla pozostawienia kościołów otwartych dla wiernych w pierwszych tygodniach pandemii.
** Autor: [[Jarosław Gowin]]
** Źródło: [https://wpolityce.pl/polityka/490757-gowin-pozostawiamy-autonomie-instytucjom-koscielnym ''Gowin: W kościołach można spotkać przede wszystkim Pana Boga. Pozostawiamy autonomię instytucjom kościelnym''], wpolityce.pl, 11 marca 2020.
 
* Mamy do czynienia ze stanem nadzwyczajnym: ze straszliwym kryzysem, który w pełni wyczerpuje konstytucyjne znamiona „stanu wyjątkowego” (zagrożenie bezpieczeństwa obywateli) i „stanu klęski żywiołowej”. Są to dwie spośród trzech postaci stanu nadzwyczajnego przewidzianego w rozdziale 11. konstytucji.