Wikicytaty:Strony do usunięcia: Różnice pomiędzy wersjami

(Za pozostawieniem artykułu)
* Tu nie chodzi o osobę, tu nie chodzi o autora cytatu, tu nie chodzi nawet o cytat. Chodzi o to, że cytat jest w sekcji "o Jędrejku", a on tylko o nim wspomina, a cytat jest prawie łaski. Nawet wspomnienie o Jędrejku jest w formie zdania wtrąconego, bez którego wypowiedź nie traci w ogóle sensu. Jako że ten cytat jest jedynym, jego usunięcie, które mogłoby się odbyć na zasadach redakcji hasła, spowoduje, że hasło stanie się bezprzedmiotowe. Zerо [[Dyskusja użytkownika:Zero|πiσ]] 00:46, 24 mar 2020 (CET)
** To jest cytat o poglądach p. Jędrejka. Wniosek o usunięcie bezprzedmiotowy. [[Użytkownik:Ytabak|Ytabak]] ([[Dyskusja użytkownika:Ytabak|dyskusja]]) 10:40, 24 mar 2020 (CET)
* Cytat drugi (ten z ''doktryną Jędrejka'') nie dotyczy w ogóle Jędrejka, nie mówi też absolutnie nic o jego poglądach, wynika z niego tylko tyle, że Jędrejek był sprawozdawcą w pewnej sprawie i od tego pewien dziennikarz proponuje nazwać określoną tezę czy doktrynę (czy się propozycja przyjmie, tego nikt nie wie). O samym Jędrejku nie mówi to nic i uważam, że cytat należałoby z tego hasła usunąć. Pierwsza wypowiedź, Julii Przyłebskiej, jest typową pośmiertną laurką, która również nic ciekawego nie mówi (może poza tym, że Przyłębska nadal nie opanowała gramatyki polskiej, skoro używa form typu ''przekonywujący'' zamiast ''przekonujący'' czy nieco archaicznie ''przekonywający''). Oba cytaty bym usunął, a w związku z tym i hasło, bo nic innego w nim nie ma. [[Użytkownik:Maitake|Maitake]] ([[Dyskusja użytkownika:Maitake|dyskusja]]) 13:18, 24 mar 2020 (CET)