Ewangelia Jana: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 1489 bajtów ,  2 lata temu
testy oryginalne do 2 cytatów, źródła do3, dr. tech.
m (int.)
(testy oryginalne do 2 cytatów, źródła do3, dr. tech.)
==Biblia Tysiąclecia (od 1965)==
* Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
** ''Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.'' (gr.)
*** Źródło: [[:el:s:Κατά_Ιωάννην|''Κατά Ιωάννην'']], 1:1–2.
** ''In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum.'' (łac.)
 
* Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
** ''Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.'' (gr.)
*** Źródło: [[:el:s:Κατά_Ιωάννην#γ'|''Κατά Ιωάννην'']] 3:16
** ''Sic enim dilexit Deus mundum, ut Filium suum unigenitum daret, ut omnis, qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam aeternam.'' (łac.)
 
* Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
** ''ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.'' (gr.)
*** Źródło: [[:el:s:Κατά_Ιωάννην#στ'|''Κατά Ιωάννην'']] 6:54
** ''Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam; et ego resuscitabo eum in novissimo die.'' (łac.)
 
* Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
** Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. (gr.)
*** Źródło: [[:el:s:Κατά_Ιωάννην#η'|''Κατά_Ιωάννην'']], 8:12.
** ''Ego sum lux mundi; qui sequitur me, non ambulabit in tenebris, sed habebit lucem vitae.'' (łac.)
*** Źródło: [http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_evang-ioannem_lt.html#8 ''Evangelium secundum Ioannem''] 8:12
** Źródło: ''Ewangelia wg św. Jana'' 8:12 (wyd. III ''Biblii Tysiąclecia'')
 
 
* Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
** Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. (gr.)
** Źródło: ''Ewangelia wg św. Jana'' 11:25 (wyd. III ''Biblii Tysiąclecia'')
*** Źródło: [[:el:s:Κατά_Ιωάννην#ια'|''Κατά Ιωάννην'']] 11:25–26
** ''Ego sum resurrectio et vita. Qui credit in me, etsi mortuus fuerit, vivet; et omnis, qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum.'' (łac.)
*** : [http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_evang-ioannem_lt.html#11 ''Evangelium secundum Ioannem''] 11:25–26
** Źródło: ''Ewangelia wg św. Jana'' 11:2525–26 (wyd. III ''Biblii Tysiąclecia'')
 
* Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem;
 
* Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
** ἐγὼἘγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή. (gr.)
*** Źródło: [[:el:s:Κατά_Ιωάννην#ιδ'|''Κατά Ιωάννην'']] 14:6.
** ''Ego sum via et veritas, et vita.'' (łac.)
*** Źródło: [http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_evang-ioannem_lt.html#14 ''Evangelium secundum Ioannem''] 14:6
** Źródło: ''Ewangelia wg św. Jana'' 14:6 (wyd. III ''Biblii Tysiąclecia'')
 
147

edycji