Księga Rodzaju: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 355 bajtów ,  3 lata temu
→‎Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata: drobne merytoryczne, poprawa linków
m (Bot: removing existed iw links in Wikidata)
(→‎Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata: drobne merytoryczne, poprawa linków)
 
{{chronologiczny}}
 
* Na początku Bóg stworzył niebiosaniebo i ziemię. A ziemiaZiemia była bezkształtna i pusta, ia ciemnośćnad otchłanią wód panowała naciemność. powierzchniNad głębinywodami wodnej;przemieszczała asię czynna siła Boża przemieszczała się tu i tam nad powierzchnią wód.
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/1/chapter_001.htm Rdz 1:1, 2]
 
* IPotem przemówiłBóg Bógpowiedział: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz+, na nasze podobieństwo,. iNiech niechpanuje imnad będąrybami podporządkowanemorskimi, rybystworzeniami morskielatającymi ipod latająceniebem, stworzeniazwierzętami niebiosdomowymi orazi zwierzęta domowe inad całacałą ziemiaziemią, jak również wszelkienad innewszelkimi poruszającezwierzętami się zwierzę, które się poruszapełzającymi po ziemi”. I Bóg przystąpił do stworzenia człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boży go stworzył; stworzył ich jako mężczyznę i kobietę.
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/1/chapter_001.htm Rdz 1:26, 27]
 
* A naNa ziemi nie było jeszcze żadnego krzewu polnego ani jeszczeżadnych nie wschodziła żadna roślinnośćinnych polnaroślin, gdyżbo Jehowa Bóg nie spuścił na ziemię deszczu,. ani nieNie było też człowieka, który by uprawiał rolę. Ale oparz unosiłziemi unosiła się z ziemimgła i nawilżałnawilżała całą powierzchnię gruntu.
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/2/chapter_002.htm Rdz 2:5, 6]
 
* I Jehowa Bóg przystąpił do kształtowaniaukształtował człowieka z prochu ziemi, i tchnął w jego nozdrza dech życia, i człowiek stał się dusząistotą żyjącążywą.
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/2/chapter_002.htm Rdz 2:7]
 
* Dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę, ia przylgnie do swejswojej żony, i staną się jednym ciałemciałemm.
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/2/chapter_002.htm Rdz 2:24]
 
* I ja wprowadzę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastękobietę i między twoje potomstwo a jej potomstwo. OnOno* rozgnieciezmiażdży ci głowę, a ty rozgniecieszzranisz je muw piętę.
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/3/chapter_003.htm Rdz 3:15]
 
* (...) prochem jesteś i do prochu wrócisz.
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/3/chapter_003.htm Rdz 3:19]
 
* Jeśli zaczniesz czynić dobrze, czyż nie nastąpi wywyższenie? Ale jeśli nie zaczniesz czynić dobrze, grzech czai się u wejścia i ku tobie kieruje się jego pożądanie; ty zaś – czy nad nim zapanujesz?
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/4/chapter_004.htm Rdz 4:7]
 
* (...) Później Kain współżył ze swąswoją żoną, ia ona stałazaszła sięw brzemienna,ciążę i urodziła Henocha. Potem zabrałrozpoczął się do budowybudowę miasta i nazwał to miastoje od imienia swego syna, Henocha.
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/4/chapter_004.htm Rdz 4:17]
 
* I Henoch cały czas chodził z prawdziwym Bogiem. Potem go już go nie byłowidziano, ponieważ Bóg go zabrał.zabra
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/5/chapter_005.htm Rdz 5:24]
 
* Metuszelach przeżył 969 lat i umarł.
* Tak więc wszystkich dni Metuszelacha było ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat; i umarł.
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/5/chapter_005.htm Rdz 5:27]
 
* PotemWtedy Jehowa rzekł: „Duch„Nie mój nie będziebędę bez końca oddziaływał natolerował człowieka, bo jest on teżtylko ciałemistotą cielesną. Dlatego jego dnibędzie potrwajążył stojeszcze dwadzieścia120 lat”.
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/6/chapter_006.htm Rdz 6:3]
 
* (...) Noe znalazłzyskał łaskęuznanie wJehowy oczach Jehowy.(...) Noe był mężemczłowiekiem prawym. Okazał się nienaganny* wśród współczesnych. Noe chodził z prawdziwym Bogiem.
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/6/chapter_006.htm Rdz 6:8, 9]
** Zobacz też: [[Noe]]
 
* UczyńZbuduj sobiewięc drewnianąsobie arkę z drzewa żywicznego. WZrób arcew zrobiszniej pomieszczenia, a wewnątrz zaś i na zewnątrz powlecz ją smołą.
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/6/chapter_006.htm Rdz 6:14]
 
* IUlewny ulewadeszcz padał na ziemiziemię trwała czterdzieści40 dni i czterdzieści40 nocy.(...) A wodywoda piętrzyłyna sięziemi nadnie ziemiąopadała stoprzez pięćdziesiąt150 dni.
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/7/chapter_007.htm Rdz 7:12, 24]
 
* IPotem Noe zaczął budowaćzbudował ołtarz dla Jehowy i braćzłożył na nim ofiary całopalne ze wszystkich zwierząt czystych oraz ze wszystkich czystych stworzeń latających, i składać całopalenia na ołtarzu. AI Jehowa poczuł kojącąprzyjemną woń. i rzekłWtedy Jehowa w swym sercupostanowił: „Już nigdy nie będę złorzeczyłprzeklnę ziemi z powodu człowieka, gdyżbo skłonnośćjego serca człowiekaserce jest skłonne do zła od samej jego młodości;. iI już nigdy nie zadamzniszczę ciosu wszystkiemuwszystkiego, co żyje, tak jak to uczyniłem. PrzezOd wszystkietej dnipory istnieniana ziemi nigdy nie ustanie siew i żniwożniwa, i zimno, i gorąco, i lato, i zima, i dzień, i noc nigdy nie ustaną”.
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/8/chapter_008.htm Rdz 8:20–22]
 
* WszelkieWszystkie poruszającezwierzęta siężyjące zwierzę,na któreziemi żyje,mogą możewam służyć wam za pokarm. TakDaję jakwam zielonąje roślinnośćwszystkie, dajętak jak dałem wam tozieloną wszystkoroślinność. Tylko mięsa z jego dusząkrwią jego krwiążyciem nie wolno wam jeść.
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/9/chapter_009.htm Rdz 9:3, 4]
 
* KtoJeżeli ktoś przelewa krew człowieka, przezto człowiekajego krew też zostanie przelana jegoprzez własna krewczłowieka, bo nauczyniłem obrazczłowieka Bożyna uczyniłswój On człowieka.obraz
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/9/chapter_009.htm Rdz 9:6]
 
* Tak, ustanawiam moje przymierzezawieram z wami przymierze: Już nigdy niewody zostaniepotopu wytraconenie wszelkiezniszczą ciałowszystkich przezistot wody potopu iżywych, już nigdy nie nastąpibędzie potoppotopu, który by obrócił ziemię obrócić w ruinę”. INastępnie Bóg dodał: „To jest znak przymierza, jakie ustanawiamzawieram między mną az wami i każdąkażdym duszążywym żyjącąstworzeniem, któraktóre jest z wami,. dlaPrzymierze pokoleńto pobędzie czastrwać niezmierzony.przez Tęczęwszystkie mojąprzyszłe dajępokolenia. naRozpościeram obłokutęczę ina maobłoku, onażeby służyćsłużyła za znak przymierza między mną a ziemią. IZa każdym razem, gdy sprowadzę obłok nad ziemię, wówczasi na pewnoobłoku pojawi się tęcza, na obłokupewno przypomnę sobie o przymierzu, które zawarłem z wami i wszelkiego rodzaju żywymi stworzeniami. I nigdy więcej wody potopu nie zniszczą wszystkich istot żywych. Kiedykolwiek tęcza pojawi się na obłoku, na pewno ją zobaczę i przypomnę sobie o wiecznym przymierzu między Bogiem a wszelkiego rodzaju żywymi stworzeniami na ziemi”
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/9/chapter_009.htm Rdz 9:11–1411–15]
** Zobacz też: [[tęcza]]
 
* I rzeklipowiedzieli: „Nuże, zbudujmy„Zbudujmy sobie miasto orazi wieżę, której szczyt sięgałbybędzie niebios,sięgał inieba. uczyńmyDzięki sobietemu sławnerozsławimy swoje imię, żebyśmy czasemi nie rozproszylirozproszymy się po całej powierzchni ziemi”. (...) PotemWtedy Jehowa rzekł: „Zaiste są oni„Są jednym ludem i wszyscymówią majątym jedensamym językjęzykiem, i oto, co zaczynajązaczęli robić. Teraz więcbędą nic,w costanie byuczynić zamyślili uczynićwszystko, nieco będzietylko dlaprzyjdzie nichim nieosiągalnena myśl. Nuże, zstąpmyZstąpmy i pomieszajmy tamjęzyk, ichktórym języksię posługują, byżeby jeden nie rozumiałmógł zrozumieć języka drugiego”. ToteżW ten sposób Jehowa rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i w końcu przestali budować miasto. Dlatego nadano mu nazwę Babel, (bo tam Jehowa pomieszał język, którym posługiwali się wszyscy mieszkańcy ziemi...) Stamtąd Jehowa rozproszył ich po całej ziemi.
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/11/chapter_011.htm Rdz 11:4, 6–9]
 
* IJehowa przemówił Jehowa do Abrama: „Wyrusz„Zostaw zeswój swej krainy i odkraj, swoich krewnych, i zdom domu swegoswojego ojca i wyrusz do krainyziemi, którą ci pokażę;wskażę. aSprawię, uczynięże zstaniesz ciebiesię wielkiojcem naródwielkiego narodu, i będę ci błogosławił,. iRozsławię twoje imię uczynię wielkim; i okażstaniesz się błogosławieństwem.dla Iinnych będę błogosławił tym, którzy błogosławią tobie, a tego, kto ci złorzeczy, przeklnę i poprzez ciebie na pewno będą sobie błogosławić wszystkie rodziny ziemi”.błogosławieństwem
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/12/chapter_012.htm Rdz 12:1, 2]
 
* Po tym wszystkim doszłoJehowa przemówił do Abrama w wizji słowo Jehowy, mówiące: „Nie bój się, Abramie. Jestem dla ciebie tarczą.(...)”.
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/15/chapter_015.htm Rdz 15:1]
 
* IAbram uwierzył Jehowie; ai onw zacząłrezultacie poczytywaćOn muuznał togo za prawość.prawego
** Źródło: [httphttps://www.watchtowerjw.org/ppl/publikacje/biblia/genwt/ksiegi-biblijne/rodzaju/15/chapter_015.htm Rdz 15:6]
 
* I nie będziesz już nazywany imieniem Abram, lecz mieć będziesz na imię Abraham, gdyż uczynię cię ojcem rzeszy narodów. I uczynię cię bardzo, bardzo płodnym, i rozkrzewię cię w narody, i od ciebie będą się wywodzić królowie.(...) I Bóg rzekł jeszcze do Abrahama: „Saraj zaś, swojej żony, nie nazywaj imieniem Saraj, gdyż ma na imię Sara.”