Obóz Narodowo-Radykalny: Różnice pomiędzy wersjami

m
drobne merytoryczne
m (drobne techniczne)
m (drobne merytoryczne)
** Autor: [[Jan Józef Lipski]]
** Źródło: [http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=82 Dariusz Gawin, ''Krytyczny patriotyzm'', omp.org.pl, 3 września 2010]
 
* Nacjonalizm polski w swoim głównym odłamie młodoendeckim oraz ONR-owskim frakcji ABC należał do kategorii określonej przez angielskiego historyka Hugha Trevora-Ropera mianem "klerykalno-konserwatywnej", czyli tradycjonalistycznej.
** Autor: [[Bogumił Grott]]
** [http://grott.info/wp-content/uploads/2016/07/Grott-nacjonalizmy_2010-05-17.pdf#page=81 ''Nacjonalizmy jako problem badawczy we współczesnej Polsce'', [w:<nowiki>]</nowiki> ''Różne oblicza nacjonalizmów'', red. B. Grott, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010, s. 81.] ISBN 9788376880198
 
* My chcemy przede wszystkim Polaków umundurować duchowo. Jesteśmy nietolerancyjni, ponieważ odradzający się w nas katolicyzm dał nam wiarę, że prawda może być tylko jedna.
* (...) różni dawni członkowie ONR-ABC będącego przedwojennym poprzednikiem Związku Jaszczurczego, który stał się rdzeniem Narodowych Sił Zbrojnych, zachowywali się w latach okupacji niemieckiej bardzo przyzwoicie w stosunku do Żydów, a nawet aktywnie im pomagali.
** Autor: [[Bogumił Grott]]
** Źródło: [http://grott.info/wp-content/uploads/2016/07/Grott-nacjonalizmy_2010-05-17.pdf#page=12 ''Nacjonalizmy jako problem badawczy we współczesnej Polsce'', [w:<nowiki>]</nowiki> ''Różne oblicza nacjonalizmów'', red. B. Grott, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010, s. 12.] ISBN 9788376880198
 
* Postulaty środowiska OP-ONR rozwoju samorządności i postaw obywatelskiego myślenia o państwie nie miały nic wspólnego z inspiracjami totalitarnymi tak często przypisywanymi ONR przez krytyków. Działacze obozu niechętnie odnosili się też do pomysłów krępowania swobody obywatelskiej metodami państwa policyjnego, na co wpływ miały zapewne ich osobiste doświadczenia: niemal każdy doświadczył aresztowania, dłuższego lub krótszego uwięzienia lub pobytu w Berezie Kartuskiej. Odrzucali oni też modne w Europie w latach trzydziestych XX w. koncepcje totalitarne, wzorowane na systemach Włoch i Niemiec. Sami narodowi radykałowie często podkreślali, że u podstaw ich światopoglądu, odwrotnie niż w faszyzmie, leży dążenie do podporządkowania państwa narodowi. Państwo miało być formą, przestrzenią rozwoju, naród zaś jego treścią. Zachowywano więc równowagę, gdyż oba elementy wzajemnie się uzupełniały. Było to zatem zaprzeczenie systemu faszystowskich Włoch.