Benedykt XVI: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 5058 bajtów ,  5 lat temu
+12
m (→‎D: int.)
(+12)
* Bóg skrywa się w tajemnicy: usiłowanie zrozumienia Go oznaczałoby próbę zamknięcia Go w naszych pojęciach i w naszej wiedzy, a to ostatecznie prowadziłoby do utracenia Go.
** Źródło: Marta Żurawiecka, ''Z księdzem Twardowskim 2014'', Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 142.
 
* Być kochanym i oddawać innym miłość uznawałem zawsze za podstawowe dla życia.
** Źródło: ''Ostatnie rozmowy'', tłum. J. Jurczyński, Rafael, Kraków 2016, s. 281.
 
* Byliśmy postępowi. Chcieliśmy odnowić teologię od podstaw, a tym samym na nowo ukształtować i ożywić Kościół. Wszyscy – wtedy było to w modzie – żywiliśmy pewną pogardę dla XIX stulecia, chodzi o neogotyk i kiczowate posągi świętych, a dalej także o ciasną i nieco kiczowatą pobożność i nadmierną sentymentalność. Chciano to przezwyciężyć przez nową fazę pobożności wykształcającą się z liturgii, jej trzeźwości i wielkości, sięgnięcie do początków – co właśnie stanowiło istotę jej odnowy i postępu.
** Źródło: ''Ostatnie rozmowy'', tłum. J. Jurczyński, Rafael, Kraków 2016, s. 100.
 
* Być może musimy się rozstać z ideą Kościoła skupiającego całe narody. Możliwe, że stoimy na progu nowej, zmieniającej wszystko epoki w dziejach Kościoła, w której chrześcijaństwo znów będzie jak ziarnko gorczycy, a jego wyznawcy skupiać się będą w niewielkich grupach, pozornie nie mających większego znaczenia, które jednak z całą mocą będą występować przeciw złu i wniosą dobro w świat (...).
==L==
* Liturgia nie powinna zamieniać się w wielki, masowy spektakl, który wymaga reżyserów i genialnych aktorów.
 
* Liturgia zaczęła się kruszyć i popadać w bylejakość.
** Źródło: ''Ostatnie rozmowy'', tłum. J. Jurczyński, Rafael, Kraków 2016, s. 167.
 
==M==
 
* Nie jesteśmy przypadkowym i pozbawionym znaczenia produktem ewolucji. Każdy z nas jest owocem zamysłu Bożego. Każdy z nas jest chciany, każdy miłowany, każdy niezbędny.
** Źródło: homilia na inaugurację pontyfikatu, 24 kwietnia 2005.
 
* Nie powinniśmy myśleć, że chrześcijaństwo w najbliższej przyszłości stanie się znowu masowym ruchem i powróci taka sytuacja jak w Średniowieczu. Nie można się tego spodziewać w obecnych warunkach, ale przyznajmy też, że masowość nigdy nie była największą wartością chrześcijaństwa. Lenin nauczył nas, że dla przyszłości decydujące znaczenie mają silne mniejszości, mające coś do powiedzenia i dające coś społeczeństwu [śmiech].
** Źródło: wywiad dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, lipiec 2004.
 
* Nie wierzymy, może raczej inaczej, nie potrafimy sobie wyobrazić, że żyjąca obok nas jednostka ludzka, wspaniały, uczynny i dobry człowiek miałby znaleźć się w „piekle”, ponieważ nie jest praktykującym katolikiem. Wyobrażenie, że wszyscy „dobrzy” ludzie zostaną zbawieni, stało się obecnie dla przeciętnego chrześcijanina tak samo oczywiste, jak niegdyś przekonanie o przeciwieństwie tego stanowiska.
** Źródło: ''Neopoganie i Kościół'', [w:] ''Ostatnie rozmowy'', tłum. J. Jurczyński, Rafael, Kraków 2016, s. 301.
 
==O==
** Opis: fragment katechezy podczas audiencji ogólnej 10 czerwca 2010.
** Źródło: [http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x946/katecheza-benedykta-xvi-podczas-audiencji-ogolnej-czerwca/ ekai.pl]
 
* Po prostu nie wolno rezygnować z głoszenia Ewangelii. W grecko-rzymskim świecie wydawało się być zupełnie absurdalne, kiedy kilku Żydów podjęło próbę zdobycia dla chrześcijaństwa wielkiej, uczonej, rozumnej cywilizacji. Wielkie porażki też będą się zdarzać. Jak Europa się rozwinie, jak będzie wyglądała, gdy inne warstwy ludności doprowadzą do jej restrukturyzacji, tego nie wiemy. Natomiast przepowiadanie Słowa mającego w sobie siłę do budowania przyszłości, nadającego sens ludzkiemu życiu, uczącego ludzi żyć – to absolutna konieczność, niezależna od wszelkich kalkulacji powodzenia.
** Źródło: ''Ostatnie rozmowy'', tłum. J. Jurczyński, Rafael, Kraków 2016, s. 235.
 
* Podczas gdy dla muzułmanina Koran jest czystą mową Boga, który nie korzysta z pośrednictwa człowieka, to chrześcijanin wie, że Bóg mówił przez ludzi, stąd też czynnik ludzko-historyczny przynależy do działania Bożego. Dlatego słowo biblijne wypełnia się dopiero w odpowiedzi Kościoła, którą nazywamy Tradycją.
** Opis: o pedofilii w Kościele katolickim.
** Źródło: [http://wyborcza.pl/1,75477,8004484,Papiez_przeprasza_za_pedofilie_w_Kosciele.html wyborcza.pl, 12 czerwca 2010]
 
* Przyglądając się światu, nie widzimy nieba, ale wszędzie możemy dostrzec ślady Boga: w budowie materii, w całej racjonalności rzeczywistości. Także tam, gdzie postrzegamy ludzi, odnajdujemy ślady Boga. Widzimy niedoskonałości, ale też dobro, miłość. To właśnie są miejsca, gdzie jest Bóg.
** Źródło: ''Ostatnie rozmowy'', tłum. J. Jurczyński, Rafael, Kraków 2016, s. 277.
 
* Pustynia ma wiele form. Istnieje pustynia nędzy, pustynia głodu i pragnienia, pustynia porzucenia, samotności i zniszczonej miłości. Istnieje pustynia ciemności Boga, wypalenia duszy, gdzie zanika świadomość godności i drogi człowieka. Ponieważ tak rozległe stały się pustynie wewnętrzne, na świecie mnożą się zewnętrzne pustynie.
==S==
* Są wartości same w sobie, które wynikają z bycia człowiekiem i dlatego są nienaruszalne.
** Źródło: debata z niemieckim filozofem Jürgenem Habermasem, styczeń 2004.
 
* Sen to stały punkt w programie, którego nie pozwalam nigdy naruszyć.
** Źródło: ''Ostatnie rozmowy'', tłum. J. Jurczyński, Rafael, Kraków 2016, s. 153.
 
* Służalczość pochlebców, tych, którzy unikają i obawiają się wszelkiego starcia, którzy cenią nade wszystko święty spokój, nie jest prawdziwym posłuszeństwem. To, czego Kościół dzisiaj potrzebuje, tak jak zresztą zawsze potrzebował, to nie pochlebcy pomagający zachować święty spokój, ale ludzie gotowi stanąć twarzą w twarz wobec każdego nieporozumienia i ataku, które może sprowokować ich postawa, jednym słowem ludzie, którzy bardziej kochają Kościół niż wygodne i bezkonfliktowe życie.
* [Śmierć Jezusa] nie woła o pomstę i karę, ale daje pojednanie. A Jego krew została przelana nie przeciwko komukolwiek, ale za wielu, za wszystkich.
** Źródło: ''Jezus z Nazaretu cz. II. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania'', tłum. Wiesław Szymona, wyd. Jedność, Kielce 2011.
 
* Świadomość, że nie jesteśmy sprawującymi władzę, ale sługami, była dla mnie nie tylko pocieszająca, lecz i osobiście ważna, żeby móc w ogóle przyjąć święcenia.
** Źródło: ''Ostatnie rozmowy'', tłum. J. Jurczyński, Rafael, Kraków 2016, s. 110.
 
* Świat się rozpadł, a chrześcijaństwo i Kościół zdawały się nie wiedzieć, kim są.
** Źródło: ''Ostatnie rozmowy'', tłum. J. Jurczyński, Rafael, Kraków 2016, s. 243.
 
* Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adoracji Jezusa ukrytego w hostii. Trwajcie w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modlitwy. W niej znajdą pocieszenie i światło ludzie strapieni.
 
* Ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym Bogiem – a może trzeba będzie trwać bardzo długo – modli się prawdziwie.
 
* To, że nie przystajemy już do współczesnej kultury, a chrześcijańskie wzorce przestały być decydującym wskazaniem, to oczywiste. Obecnie żyjemy w ramach pozytywistycznej i agnostycznej obyczajowości, która staje się coraz bardziej nietolerancyjna wobec chrześcijaństwa. Stąd też społeczeństwo Zachodu, w każdym razie Europa, po prostu nie będzie chrześcijańskie.
** Źródło: ''Ostatnie rozmowy'', tłum. J. Jurczyński, Rafael, Kraków 2016, s. 269.
 
* Trudno mieć człowiekowi nadzieję tylko na zaświaty czy jedynie na nowy świat który powstanie po zagładzie obecnego.
* Według katolickiego ''credo'' bez sukcesji apostolskiej nie ma autentycznego kapłaństwa, nie może być zatem wówczas Eucharystii sakramentalnej w pełnym tego słowa znaczeniu.
** Źródło: ''Raport o stanie wiary'', s. 140.
 
* Wieczność bez miłości to piekło, nawet jeśli wydaje nam się, że mogą być cięższe kary.
** Źródło: ''Neopoganie i Kościół'', [w:] ''Ostatnie rozmowy'', tłum. J. Jurczyński, Rafael, Kraków 2016, s. 303.
 
* Wielką pokusą – i zdradą tożsamości Kościoła jest przeobrażanie go w jakiś utopijny ruch, którego jedynym celem jest zmiana świata na lepszy. Wiąże się z tym wyrzeczenie się zdolności do poznawania prawdy, co grozi relatywizmem.
** Źródło: wywiad dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, lipiec 2004.
 
* Wierzyć to nic innego, jak w nocy świata dotknąć ręki Boga, i tak – w ciszy – słuchać słowa i dostrzec miłość.
** Opis: Rekolekcje wielkopostne dla Kurii Rzymskiej przed zakończeniem pontyfikatu; 23 lutego 2013 r.
** Źródło: ''Ostatnie rozmowy'', tłum. J. Jurczyński, Rafael, Kraków 2016, s. 5.
 
* Widoczne zmęczenie Europejczyków – fizyczne i biologiczne – jest z pewnością wyrazem zmęczenia ideowego i duchowego. Jest dowodem, że Europa nie ma już wiary w wartości, które stworzyły ten kontynent. Przede wszystkim zaś świadczy o egoizmie, polegającym na chęci życia tylko dla siebie. (…) Konstatując powiedziałbym, że Europie grozi utrata samej siebie, zaprzeczenie samej sobie. Dowodem tego jest też „nie”, powiedziane wobec oczywistego faktu dotyczącego jej początków i chrześcijańskiego dziedzictwa. Ale możemy mieć nadzieję, że nawet mniejszość, jeśli cechować ją będzie głębokie przekonanie i równie głęboka siła duchowa, może odrodzić tę starą Europę.
 
* Wybaczcie, że się spóźniłem. To znak, iż się już „zitalianizowałem”.
** Źródło: do pielgrzymów niemieckich w Sala Nervi, Rzym, 25 kwietnia 2005.
 
* Wydaje mi się, że jeśli zmierza się do celu i wszędzie zbiera pochwały, to może się to okazać niebezpieczne dla młodego człowieka. Dobrze się więc stanie, jeżeli pozna on własne granice, spotka się z krytyką, będzie musiał przejść przez fazę negacji, zgłębi samego siebie we własnym ograniczeniu, że nie kroczy po prostu od zwycięstwa do zwycięstwa, lecz ponosi także porażki, które są potrzebne, aby nauczyć się właściwej samooceny, wytrwałości, a szczególnie współmyślenia z innymi – właśnie, nie szybkiego i z góry wydawania są dów, ale pozytywnego przyjęcia drugiego w jego trudzie i słabościach.
** Źródło: ''Ostatnie rozmowy'', tłum. J. Jurczyński, Rafael, Kraków 2016, s. 118.
 
* Wydaje mi się, że złamaliśmy prawo człowieka do nocnego wypoczynku, a także odpoczynku w niedzielę, a to są rzeczywiście prawa fundamentalne.