Filioque: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 2296 bajtów ,  7 lat temu
+7
(N, +7)
 
(+7)
[[Plik:The Holy Trinity.jpg|mały|<center>Trójca Święta</center>]]
'''[[w:Filioque|Filioque]]''' (łac. ''i Syna'') – łaciński termin, będący nazwą sporu teologicznego prawosławia z katolicyzmem o sformułowanie dogmatyczne zawarte w przyjętej przez Zachód wersji nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary.
* Ale Duch Święty jest z Obu, jak duch z ducha.
** ''τὸ δὲ ἅγιον πνεῦμα παρὰ ἀμφοτέρων, πνεῦμα ἐκ πνεύματος'' (gr.)
** Autor: św. [[Epifaniusz z Salaminy]], ''Panarion'', 54/74, 7.
 
* Dlatego jeśli Syn ma od Ojca wszystko, co On [Ojciec] ma, to z pewnością ma od Ojca to, że Duch Święty pochodzi także od Niego [Syna].
** ''Si enim quidquid habet, de Patre habet Filius; de Patre habet utique ut et de illo procedat Spiritus sanctus'' (łac.)
** Autor: św. [[Aureliusz Augustyn z Hippony]], ''De Trinitate'', XV, 26, 47.
 
* Duch Święty pochodzi wiekuiście od Ojca i Syna, i swoją istotę (essentia) i swoje istnienie (esse subsistens) ma jednocześnie od Ojca i od Syna, i od Obydwu jakby od jednej zasady i jednego tchnienia (spiratio) pochodzi.
** Opis: orzeczenie soboru florenckiego (1439-1443).
** Opis: orzeczenie synodu toledańskiego III (589 r.), kan. 2,
** Źródło: H. Denzinger, A. Schönmetzer, ''Enchiridion symbolorum: definitionum et declarationum de rebus fidei et morum'', n. 470.
 
* (...) musimy przyznać, że Ojciec i Syn są przyczyną Ducha Świętego, nie dwoma przyczynami, lecz jak Ojciec i Syn są jednym Bogiem i Stwórcą odnośnie stworzenia, tak są jedną przyczyną [tj. zasadą] odnośnie Ducha Świętego.
** ''(...) fatendum est Patrem et Filium principium esse Spiritus sancti, non duo principia : sed sicut Pater et Filius, et ad creaturam relative unus creator et unus Dominus, sic relative ad Spiritum Sanctum unum principium'' (łac.)
** Autor: św. [[Aureliusz Augustyn z Hippony]], ''De Trinitate'', V, 14, 15.
 
* Nawet jeśli założymy, że nie jest On [Duch Święty] z Boga [Ojca], ale [tylko] przez Chrystusa, to tak naprawdę nie istnieje.
** Autor: św. [[Bazyli Wielki]], ''List 52'', rozdz. 4.
 
* Obym wielbił Ciebie, nasz Ojcze, a razem z Tobą Twego Syna; obym zasłużył na Twego Ducha Świętego, który pochodzi od Ciebie przez Twego Jednorodzonego.
** ''Professus sum, semper obtineam: Patrem scilicet te nostrum, Filium tuum una tecum adorem: Sanctum Spiritum tuum, qui ex te per unigenitum tuum est, promerear'' (łac.).
** Autor: św. [[Hilary z Poitiers]], ''De Trinitate'', 12, 57.
 
* Ojciec dał to Synowi, aby to, co od Niego, to i od Syna pochodziło. (...) A więc jak Ojciec ma życie w sobie samym i tak też dał i Synowi, aby miał życie w sobie, tak dał Mu, aby z Niego pochodziło życie, jak pochodzi z Niego [tj. Ojca].
** Autor: św. [[Aureliusz Augustyn z Hippony]], ''Homilia 99 o J 16, 13''; PL 35, 1890; przekład polski: W. Szołdrski, W. Kania, seria: Pisma Starożytnych Pisarzy (PSP) 15, zeszyt 2, s. 251-252.
 
* Po raz kolejny jesteśmy pouczani, że Syn jest źródłem Ducha Świętego.
** ''Fontem iterum Spiritus instruimur esse Filium''.
** Autor: św. [[Atanazy Wielki]], ''De Trinitate et Spiritu Sancto''.
 
* Słowem Boga [tj. Ojca] jest Syn, a słowem Syna – Duch (...). Ten zaś, ponieważ Syna słowem jest, przeto jest Boga [tj. Ojca].
** Autor: św. [[Bazyli Wielki]], ''Przeciw Eunomiuszowi'', ks. V.
 
* Także Duch Święty, pochodzący od Ojca i Syna, nie jest oddzielony od Ojca ani nie jest oddzielony od Syna.
** ''Spiritus quoque sanctus cum precedit a Patre et Filio, non separatur a Patre non separatur a Filio'' (łac.)
** Autor: św. [[Ambroży z Mediolanu]], ''O Duchu Świętym'', I, 11, 120.
 
* (...) wierzę, że Duch Święty pochodzi nie z innego źródła, jak z Ojca przez Syna.
** Autor: [[Tertulian]], ''Adversus Praxeas'', rozdz. 4.
 
* Zatem droga poznania Boga pochodzi od jednego Ducha, przez jednego Syna do jednego Ojca. I odwrotnie, naturalna dobroć i świętość natury, i królewska godność, przenikają do Ducha od Ojca przez Jednorodzonego. W ten sposób wyznaje się także hipostazy, a prawowierna doktryna Jednej władzy boskiej nie rozpada się na kawałki.
** Autor: św. [[Bazyli Wielki]], ''O Duchu Świętym'', 18, 47.
 
* Zbawiciel sam z siebie wydaje Ducha i tchnie, tak jak i sam Ojciec.