Msza: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 3627 bajtów ,  7 lat temu
+6
(+1)
(+6)
** Autor: [[Raniero Cantalamessa]], ''L’Eucaristia nostra santificazione'', Mediolan 2002, s. 15.
** Zobacz też: [[Eucharystia]]
 
* Gdyby wszyscy najświętsi i najuczeńsi mężowie Boży połączyli się z aniołami i z samą Matką Najświętszą i mówiliby o wartości Mszy św. to nie byliby w stanie godnie i należycie wyrazić, czym jest Msza święta!
** Autor: [[Feliks Cozel|ks. Feliks Cozel T.J.]], ''Msza Święta. Jej znaczenie, korzyści, obrzędy i sposoby słuchania'', Te Deum, Wydanie II, s. 30.
 
* Jeśli znalibyśmy wartość chociaż jednej Mszy św., to umarlibyśmy ze szczęścia.
* Kościół chce, aby Mszę uważano za „ofiarę prawdziwą i odpowiednią” (…) Głównym źródłem naszej nauki jest jednak tradycja, która od najdawniejszych czasów głosi, że Ofiara Mszy ma wartość przebłagalną.
** Źródło: ''The Catholic Encyclopedia'', 1913, t. 10, ss. 6, 17.
 
* Katolicki katolicki nic uczynić nie może świętszego, nic lepszego, nic Najwyższego Boga godniejszego, nic Jezusowi i Maryi milszego, nic Aniołom i Świętym słodszego, nic sprawiedliwym i grzesznikom pożyteczniejszego i nic duszom czyśćcowym pomocniejszego nad to, gdy ofiaruje Mszę św.!
** Autor: [[Jakub Marchantius]]
** Źródło: ks. Feliks Cozel T.J., ''Msza Święta. Jej znaczenie, korzyści, obrzędy i sposoby słuchania'', Te Deum, Wydanie II, s. 54.
 
* Kościół nakazuje nam pod grzechem przyjmować Komunię św. przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym, a poleca nam przyjmować Komunię św. jak najczęściej, nawet codziennie.
** Autor: ks. [[Antoni Witkowiak]], ''Propedeutyka teologii katolickiej'', Poznań 1971, s. 253.
 
* Kto w niedzielę i święta Mszę świętą opuszcza,<br />Tego Pan Bóg nigdy do nieba nie wpuszcza!
** Opis: śląskie przysłowie.
** Źródło: ks. Feliks Cozel T.J., ''Msza Święta. Jej znaczenie, korzyści, obrzędy i sposoby słuchania'', Te Deum, Wydanie II, s. 73.
 
* Msza Święta jest tą samą ofiarą, ale bezkrwawą, którą Pan Jezus złożył z siebie w Wielki Piątek na krzyżu. Zachodzi ta tylko różnica, że wtedy można było widzieć oczyma ciała, jak Pan Jezus cierpiał i krew swoją przelewał, zaś we Mszy Świętej ofiaruje się Jezus Chrystus swojemu Ojcu w sposób niewidzialny i bezkrwawy. Msza Święta jest szczytną ofiarą: Ona rozwesela cały dwór niebieski, pomaga bidnym duszom czyśćcowym, sprowadza na ziemię wszelkie błogosławieństwo i więcej chwały przynosi Bogu, niż cierpienia wszystkich męczenników, niż umartwienia wszystkich pustelników, niż wszystkie łzy pokutników, przelane od początku świata, aż do końca wieków.
** Autor: [[Jan Maria Vianney|św. Jan Maria Vianney]]
** Źródło: Kajetan Rajski, ''Prawdziwy mężczyzna... czyli kto?'', Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 41, 42.
 
* My świeccy ludzie mamy niestety bardzo mało pojęcia o wielkiej wartości Mszy św.; to mogę potwierdzić na podstawie własnego doświadczenia. Ludzie będący na Mszy św. wydają mi się, jakby stali przed jakąś wielką górą, która cała wewnątrz pełna jest czystego złota, – ale oni nie znają się na jej wartości, nie znają wartości złota, nie mają potrzebnych narzędzi i niewiedzą jak się zabrać do wydobycia tych skarbów; – stają nieświadomi, bezczynni i bezradni, – i odchodzą tak samo biedni, jak byli przedtem. Trzeba by więc ich pouczyć, jak się do wydobycia tych skarbów zabrać mają, tj. aby poznali się na wartości Mszy św. i wiedzieli, jak najlepiej i najkorzystniej Mszy św. słuchać mają. Gdyby katolicy, a przynajmniej wierzący i pobożni katolicy, wiedzieli i rozumieli, jaką wartość ma Msza św. i jakie skarby się w niej zawierają, i jak z tych skarbów korzyści odnosić, – to inaczej z Mszy św. by korzystali i inaczej by na świecie wyglądało. Gniew Boski byłby ubłagany, – łaski Boże spływałyby na nas obficie, strumieniami.
** Autor: [[anonim]]
** Źródło: ks. Feliks Cozel T.J., ''Msza Święta. Jej znaczenie, korzyści, obrzędy i sposoby słuchania'', Te Deum, Wydanie II, s. 9.
 
* Na poprawnie celebrowanych mszach świętych widzimy w wielu kościołach wiernych przyjmujących Komunię św. na stojąco. Dlaczego – pytamy się – zastąpiono klęczenie staniem? Czyż klęczenie nie jest klasycznym wyrazem modlenia się? Jest to nie tylko szlachetny wyraz proszenia, błagania, jest to także typowa forma pełnego czci oddania, podporządkowania, spojrzenia w górę, a przede wszystkim – wyraz modlenia się, pokornej konfrontacji z absolutnym Panem.
* Wierzymy, że jak chleb i wino konsekrowane przez Chrystusa Pana podczas Ostatniej Wieczerzy zostały przemienione w Jego ciało i krew, które wkrótce miał za nas ofiarować na krzyżu, tak też i chleb, i wino konsekrowane przez kapłana przemieniają się w ciało i w krew Chrystusa zasiadającego w chwale niebieskiej, i wierzymy, że tajemnicza obecność Pana pod postaciami owych rzeczy, które dla zmysłów zdają się istnieć nadal jak przedtem, jest prawdziwa, rzeczywista i substancjonalna. (…) Tę tajemniczą przemianę Kościół stosownie i właściwie zwie przeistoczeniem [transsubstancjacją].
** Autor: papież [[Paweł VI]], ''Uroczyste wyznanie wiary'' z 30 czerwca 1968, ''Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła'', Poznań 1989, s. 422.
 
* Ze wszystkich szkód i strat na świecie, moim zdaniem, żadnej nie ma większej, niż nieznajomość tej Najświętszej Ofiary. O Mszy św. można powiedzieć to, co Pismo św. mówi o Mądrości Przedwiecznej, że: jest skarbem nieprzebranym dla ludzi, którego gdy używali, stali się uczestnikami Boskiej przyjaźni.
** Autor: [[Marcin Coch|o. Marcin Coch]]
** Źródło: ks. Feliks Cozel T.J., ''Msza Święta. Jej znaczenie, korzyści, obrzędy i sposoby słuchania'', Te Deum, Wydanie II, s. 9.
 
* Zrozumiałam jakie to szczęście, że wiele Mszy św. odprawia się na świecie, bo przez to wiele kar zasłużonych, wiele klęsk i nieszczęść publicznych bywa odwróconych. Widziałam jak wielkie błogosławieństwa i łaski Boskie spływają na tych, którzy uczęszczają na Msze św., jak przez to praca ich staje się pożyteczną, zasługi się pomnażają... jak często jedna osoba z rodziny, która Mszy św. słuchała, przynosi błogosławieństwo Boskie dla całego domu!
** Autor: [[Anna Katarzyna Emmerich|bł. Anna Katarzyna Emmerich]]
** Źródło: ks. Feliks Cozel T.J., ''Msza Święta. Jej znaczenie, korzyści, obrzędy i sposoby słuchania'', Te Deum, Wydanie II, s. 41, 42.