Biblia Tysiąclecia: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 25 bajtów ,  8 lat temu
m
ort., format, dr zmiana
m (ort., format, dr zmiana)
 
* Pilnie się wystrzegajcie – skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie – abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi (...).
** Źródło: Wydaniewydanie III, 1980, Pwt 4:15–17
 
===Księga Jozuego===
 
* Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twoich ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Joz 1:6–8
 
===Księga Sędziów===
 
* Tak Bóg w tym dniu uniżył przed Izraelitami Jabina, króla Kanaanu.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Sdz 4:23
 
===Księga Rut===
 
* W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Z Betlejem judzkiego wyszedł pewien człowiek ze swoją żoną i swymi dwoma synami, aby osiedlić się w ziemi Moabu. Nazywał się ten człowiek Elimelek, jego żona – Noemi, jego dwaj synowie – Machlon i Kilion. Byli oni Efratejczykami z Betlejem judzkiego. Przybyli na ziemię Moabu i tam zamieszkali. Elimelek, mąż Noemi, zmarł, a Noemi pozostała ze swymi dwoma synami.
** Źródło: Wydaniewydanie III, 1980, Rt 1:1–3
 
* A oto potomkowie Peresa. Peres był ojcem Chesrona. Chesron był ojcem Rama, Ram był ojcem Aminadaba. Aminadab był ojcem Nachszona, Nachszon był ojcem Szalmona. Szalmon był ojcem Booza, Booz był ojcem Obeda. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida.
** Źródło: Wydaniewydanie III, 1980, Rt 4:18–22
 
===Pierwsza Księga Samuela===
 
* Kiedy jednak Samuel się postarzał, sędziami nad Izraelem ustanowił swoich synów.
** Źródło: Wydaniewydanie III, 1980, 1 Sm, 8:1
 
===Druga Księga Samuela===
{{osobne|2 Księga Samuela}}
 
* Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: „Oto myśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, tyś odbywał wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: «Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem».
** Źródło: wydanie III, 1980, 2 Sm 5, 1–3
 
** Źródło: wydanie III, 1980, 2 Sm 13, 1–2
<!-- ===Pierwsza Księga Królewska===
=== Druga Księga Królewska === -->
===Pierwsza Księga Kronik===
{{osobne|Pierwsza Księga Kronik}}
===Księga Estery===
===Pierwsza Księga Machabejska===
=== Druga Księga Machabejska === -->
===Księga Hioba===
{{osobne|Księga Hioba}}
 
* Gdy ma on swego anioła,<br />obrońce jednego z tysiąca,<br />co mu wyjaśni powinność;<br />zlituje się nad nim i prosi:<br />«Uwolnij„Uwolnij od zejścia do grobu,<br />za niego okup znalazłem»znalazłem”.
** Źródło: wydanie III, 1980, Hi 33, 23–24
 
{{osobne|Księga Ozeasza}}
 
* Liczba synów Izraela będzie jak piasek nadmorski, którego nie można zmierzyć i nie można zliczyć. Zamiast nazywać: «Lud„Lud nie mój»mój”, będą im mówić: «Dzieci„Dzieci żyjącego Boga»Boga”.
** Źródło: wydanie III, 1980, Oz 2, 1
 
 
* I wyleje potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wsi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach. I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień, i słupy dymne.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Jl 3:1–3
 
===Księga Amosa===
===Księga Aggeusza===
===Księga Zachariasza===
=== Księga Malachiasza === -->
=Nowy Testament=
===Ewangelia wg św. Mateusza===
 
* Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Mat. 5:3
** Opis: fragment «kazania„kazania na górze»górze”.
 
* Zostawcie ich. To ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Mat. 15:14
 
* Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Mat. 16:18
 
* Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Mat. 23:9
 
* Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Mat. 23:24
 
* A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Mat. 24:14
 
===Ewangelia wg św. Marka===
** Źródło: wydanie II, 1971, Łuk. 3,21–22
 
* Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij„Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze»morze”, a byłaby wam posłuszna.
** Źródło: wydanie II, 1971, Łuk. 17,6
===Ewangelia wg św. Jana===
 
* Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Jana 1:1–2
 
===Dzieje Apostolskie===
** Źródło: 1 Kor 6, 9–10 (wydanie II, 1971)
 
* Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem„Panem jest Jezus»Jezus”.
** Źródło: 1 Kor 12, 3 (wydanie II, 1971)
 
* W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli.
** Źródło: Flp 4, 8 (wydanie II, 1971)
V
 
===List św. Pawła do Kolosan===
{{osobne|List do Kolosan}}
 
* Chrystus jest Głową Ciała – Kościoła.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, ''List do Kolosan'' 1,18
 
* Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, ''List do Kolosan'' 1,24
 
===Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan===
{{osobne|1. List do Tesaloniczan}}
 
* Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój„Pokój i bezpieczeństwo»bezpieczeństwo” – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą.
** Źródło: 1 Tes 5, 1–3 (wydanie II, 1971)
 
 
* Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą, będąc ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi i niezdolnymi do żadnego dobrego czynu.
** Źródło: Wydaniewydanie III, 1980, Tytusa 16
===List św. Pawła do Filemona===
{{osobne|List do Filemona}}
 
* Oby twój udział w wierze okazał się twórczym w głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, [jaki jest do spełnienia] wśród was dla Chrystusa.
** Źródło: Wydaniewydanie III, 1980, Filemona 6
 
* Proszę cię za moim dzieckiem – za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Niegdyś dla ciebie nieużytecznego, teraz właśnie i dla ciebie, i dla mnie stał się on bardzo użyteczny.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Filemona 10–11
===List do Hebrajczyków===
{{osobne|List do Hebrajczyków}}
 
* Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a Tym, który zbudował wszystko, jest Bóg.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Hebrajczyków 3,4
 
* Wiele mam o Nom mówić, a trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych, i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, który pije mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władze umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Hebrajczyków 5:11–14
 
* Wiara zaś jest poręka tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Hebrajczyków 11:1
 
===List św. Jakuba Apostoła===
 
* Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Jakub 1:27
 
* Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpił jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Jakub 2:10
 
* Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Jakub 2:26
 
* Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Jakub 5:10–11
** Zobacz też: [[Hiob]]
 
 
* Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, 1 Piotra 1:18–19
 
* Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa usycha, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, 1 Piotra 1:24–25
 
* Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, 1 Piotra 2:15
 
* Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni do drugich, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, 1 Piotra 4:8–9
 
===Drugi list św. Piotra Apostoła===
 
* Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, tak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród nas zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, 2 Piotra 2:1
 
* To przede wszystkim wiedzcie, że przyjdą w dniach ostatnich szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz i będą mówili: «Gdzie„Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata»świata”.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, 2 Piotr 3:3–4
 
===Pierwszy list św. Jana Apostoła===
 
* Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, 1 Jana 2:1
 
* Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, 1 Jana 3:4
 
===Drugi list św. Jana Apostoła===
* Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego postępować
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, 2 Jana 6
 
* Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, 2 Jana 7
 
===Trzeci list św. Jana Apostoła===
* Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawda.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, 3 Jana 4
 
* Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, 3 Jana 11
 
===List św. Judy Apostoła===
 
* Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Judy 3
 
* Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, [które wiedzie] ku życiu wiecznemu.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Judy 20–21
 
===Apokalipsa św. Jana===
 
* Błogosławiony, który odczytuje, i który słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane,, bo chwila jest bliska.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Apokalipsa 1:3
 
* Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Apokalipsa 7:9
 
* I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz„Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Apokalipsa 12:10
 
* Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i biada morzu – bo zstąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Apokalipsa 12:12
 
* I zgromadził ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Apokalipsa 16:16
 
* I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: «Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzech jej narosły – aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie».
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Apokalipsa 18:4–5
 
* I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.
** Źródło: Wydaniewydanie II, 1971, Apokalipsa 21:4
V
 
==Zobacz też==
* ''[[Biblia]]''