Ewangelia Mateusza: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 135 bajtów ,  9 lat temu
m
licz. dr zmiany
m licz. dr zmiany
Linia 4:
==''Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata'' (1994)==
{{chronologiczny}}
* Księga dziejów Jezusa Chrystusa (...).
** Źródło: Mt 1:1
 
* A  z  narodzinami Jezusa Chrystusa było tak: Kiedy jego matka, Maria, była przyrzeczona w  małżeństwo Józefowi, okazało się, zanim się połączyli, że jest brzemienna za sprawą ducha świętego.
** Źródło: Mt 1:18
 
* (...) Jezus się narodził w  Betlejem Judejskim za dni króla Heroda (...).
** Źródło: Mt 2:1
 
* [Józef z rodziną] (...) zamieszkał w  mieście zwanym Nazaret (...).
** Źródło: Mt 2:23
 
Linia 19:
** Źródło: Mt 3:2
 
* (...) ludzie byli przez niego chrzczeni w  rzece Jordan,  i  otwarcie wyznawali swe grzechy.
** Źródło: Mt 3:6
 
* Ja wprawdzie chrzczę was wodą ze względu na waszą skruchę, ale ten, który przychodzi za mną, jest silniejszy niż ja; nie jestem godzien zdjąć mu sandałów. Ten będzie was chrzcił duchem świętym i  ogniem.  Ma on w  ręce szuflę do odwiewania i  całkowicie oczyści swe klepisko, i  zbierze swą pszenicę do spichrza, ale plewy spali ogniem nieugaszonym.
** Opis: Jan Chrzciciel o Jezusie.
** Źródło: Mt 3:11, 12
 
* Gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z  wody; i  oto niebiosa się otwarły, i  on ujrzał przychodzącego nań ducha Bożego, zstępującego niczym gołąb. Oto też rozległ się głos z  niebios, mówiący: „To jest mój Syn, umiłowany, którego darzę uznaniem”.
** Źródło: Mt 3:16, 17
 
* (...) uczynię was rybakami ludzi.
** Opis: słowa Jezusa.
** Źródło: Mt 4:19
 
* Szczęśliwi, którzy są świadomi swej potrzeby duchowej, gdyż do nich należy królestwo niebios.<br />Szczęśliwi pogrążeni w  żałości, gdyż oni będą pocieszeni.<br />Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię.<br />Szczęśliwi łaknący i  pragnący prawości, gdyż oni będą nasyceni.<br />Szczęśliwi miłosierni, gdyż im będzie okazane miłosierdzie.<br />Szczęśliwi, którzy są czystego serca, gdyż oni będą widzieć Boga.<br />Szczęśliwi pokojowo usposobieni, gdyż oni będą nazwani „synami Bożymi”.<br />Szczęśliwi, którzy są prześladowani ze względu na prawość, gdyż do nich należy królestwo niebios.
** Źródło: Mt 5:3–10
 
* Wy jesteście solą ziemi (...).
** Źródło: Mt 5:13
 
Linia 42:
** Źródło: Mt 5:14
 
* Słyszeliście, że tym w  czasach starożytnych powiedziano: „Nie wolno ci mordować; a  kto popełni morderstwo, będzie odpowiadał przed sądem”. Ja jednak wam mówię, że każdy, kto trwa w  srogim gniewie na swego brata, będzie odpowiadał przed sądem; a  kto by skierował do swego brata niegodne wymówienia słowo pogardy, będzie odpowiadał przed Sądem Najwyższym; kto zaś powie: „Podły głupcze!”, będzie podlegał ognistej Gehennie.
, będzie podlegał ognistej Gehennie.
** Źródło: Mt 5:21, 22
 
* Słyszeliście, że powiedziano: „Nie wolno ci cudzołożyć”. Ale ja wam mówię, że każdy, kto się wpatruje w  kobietę, aby do niej zapałać namiętnością, już popełnił z  nią cudzołóstwo w  swym sercu.
** Źródło: Mt 5:27, 28
 
* (...) każdy, kto się rozwodzi ze swą żoną – jeśli nie na podstawie rozpusty – naraża ją na cudzołóstwo, a  ktokolwiek poślubia rozwiedzioną, popełnia cudzołóstwo.
** Źródło: Mt 5:32
 
* Niechże wasze słowo ''Tak''„Tak” znaczy Tak, wasze ''Nie''„Nie” – Nie (...).
** Źródło: Mt 5:37
 
* (...) temu, kto cię uderzy w  prawy policzek, nadstaw i  drugi.
** Źródło: Mt 5:39
 
* Miłujcie swych nieprzyjaciół i  módlcie się za tych, którzy was prześladują (...).
** Źródło: Mt 5:44
 
* (...) deszcz pada na prawych i  nieprawych.
** Źródło: Mt 5:45
 
* Kiedy więc dajesz dary miłosierdzia, nie dmij przed sobą w  trąbę, jak to czynią obłudnicy w  synagogach i  na ulicach, żeby ludzie ich wychwalali. (...) gdy ty dajesz dary miłosierdzia, niech nie wie twa lewica, co czyni twa prawica, żeby twe dary miłosierdzia pozostały w  ukryciu (...).
** Źródło: Mt 6:2–4
 
Linia 70 ⟶ 69:
** Źródło: Mt 6:9b-13
 
* (...) gromadźcie sobie skarby w  niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczy i  gdzie złodzieje nie włamują się i  nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam też będzie twoje serce.
** Źródło: Mt 6:20
 
Linia 76 ⟶ 75:
** Źródło: Mt 6:22, 23
 
* Nikt nie może być niewolnikiem dwóch panów; bo albo jednego będzie nienawidzić, a  drugiego miłować, albo do jednego przylgnie, a  drugim wzgardzi. Nie możecie być niewolnikami Boga i  Bogactwa.
** Źródło: Mt 6:24
 
* Kto z  was przez zamartwianie się może dodać jeden łokieć do długości swego życia? (...) Stale więc szukajcie najpierw królestwa oraz Jego prawości, a  wszystkie te inne rzeczy będą wam dodane. Nigdy się zatem nie zamartwiajcie o  następny dzień, gdyż następny dzień będzie miał własne zmartwienia. Każdy dzień ma dosyć własnego  zła.
** Źródło: Mt 6:27, 33, 34
 
* Przestańcie osądzać, żebyście nie byli osądzeni; bo jakim sądem osądzacie, takim będziecie osądzeni, i  jaką miarą odmierzacie, taką wam odmierzą. Czemu więc patrzysz na słomkę w  oku twego brata, a  nie bierzesz pod uwagę belki we własnym oku? Albo jak możesz powiedzieć do swego brata: „Pozwól mi wyjąć słomkę z  twego oka”, gdy oto w  twoim własnym oku jest belka? Obłudniku! Najpierw wyjmij belkę z  własnego oka, a  wtedy będziesz wyraźnie widział, jak wyjąć słomkę z  oka swego brata.
** Źródło: Mt 7:1–5
 
* Stale proście, a  będzie wam dane; ciągle szukajcie, a  znajdziecie; wciąż pukajcie, a  będzie wam otworzone.
** Źródło: Mt 7:7
 
Linia 94 ⟶ 93:
** Źródło: Mt 7:13, 14
 
* Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami, którzy przychodzą do was w  okryciu owczym, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Rozpoznacie ich po ich owocach.
** Źródło: Mt 7:15, 16
 
Linia 100 ⟶ 99:
** Źródło: Mt 7:21
 
* A  gdy Jezus zakończył te słowa, skutek był taki, iż tłumy były niezmiernie zdumione jego sposobem nauczania; bo nauczał ich jak ktoś mający władzę, a  nie jak ich uczeni w  piśmie.
** Źródło: Mt 7:28, 29
 
* Lisy mają jamy i  ptaki nieba mają miejsca na odpoczynek, lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie złożyć głowy.
** Źródło: Mt 8:20
 
* (...) faryzeusze odezwali się do jego uczniów: „Czemuż to wasz nauczyciel jada z  poborcami podatkowymi i  grzesznikami?” Słysząc ich, rzekł: „Zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko niedomagający. Idźcie więc i  nauczcie się, co to znaczy: «Miłosierdzia chcę, a  nie ofiary». Bo nie przyszedłem wezwać prawych, tylko grzeszników”.
** Źródło: Mt 9:11–13
 
* A  Jezus obchodził wszystkie miasta i  wioski, nauczając w  ich synagogach i  głosząc dobrą nowinę o  królestwie oraz lecząc wszelką dolegliwość i  wszelką niemoc. Widząc tłumy, litował się nad nimi, były bowiem złupione i  porzucone niczym owce bez pasterza. Potem powiedział do swych uczniów: „Tak, żniwo jest wielkie, ale pracowników mało. Proście zatem Pana żniwa, aby wysłał pracowników na swe żniwo”.
** Źródło: Mt 9:35–38
 
* A  imiona dwunastu apostołów są następujące: pierwszy – Szymon zwany Piotrem i  Andrzej, jego brat; i  Jakub, syn Zebedeusza, i  Jan, jego brat; Filip i  Bartłomiej; Tomasz i  Mateusz, poborca podatkowy; Jakub, syn Alfeusza, i  Tadeusz; Szymon Kananejczyk i  Judasz Iskariot, który go później zdradził.
** Źródło: Mt 10:2–4
 
* Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się mozolicie i  jesteście obciążeni, a  ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i  uczcie się ode mnie, bo jestem łagodnie usposobiony i  uniżony w  sercu, a  znajdziecie pokrzepienie dla dusz waszych.  Albowiem moje jarzmo jest miłe, a  moje brzemię lekkie
** Źródło: Mt 10:28–30
 
* (...) z  obfitości serca mówią usta.
** Źródło: Mt 12:34
 
* Czyż nie jest to syn cieśli? Czy jego matka nie nazywa się Maria, a  jego bracia: Jakub i  Józef, i  Szymon, i  Judas? A  jego siostry, czy nie są wszystkie u  nas? Skąd więc u  niego to wszystko?
** Opis: o Jezusie.
** Źródło: Mt 13:55, 56
 
* Nie to, co do ust wchodzi, kala człowieka, ale co z  ust wychodzi, właśnie to kala człowieka.
** Źródło: Mt 15:11
 
* (...) z  serca pochodzą niegodziwe rozważania, morderstwa, cudzołóstwa, rozpusty, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.
** Źródło: Mt 15:19
 
* Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i  weźmie swój pal męki, i  stale mnie naśladuje.
** Źródło: Mt 16:24
 
* Jeżeli będziecie mieć wiarę wielkości ziarnka gorczycy, to powiecie tej górze: „Przenieś się stąd tam” i  ona się przeniesie, i  nie będzie dla was nic niemożliwego.
** Źródło: Mt 17:20
 
* Jeśli zaś twój brat popełni grzech, idź i  jego winę odsłoń między tobą a  nim samym. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swego brata. Ale jeśli nie posłucha, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby każda sprawa mogła być potwierdzona ustami dwóch lub trzech świadków.  Jeżeli ich nie posłucha, powiedz zborowi. Jeśli nie posłucha nawet zboru, niech będzie dla ciebie po prostu jak człowiek z  narodów i  jak poborca podatkowy.
** Źródło: Mt 18:15–17
 
* (...) kto się rozwodzi ze swą żoną – jeśli nie z  powodu rozpusty – i  poślubia inną, popełnia cudzołóstwo.
** Źródło: Mt 19:9
 
Linia 146 ⟶ 145:
** Źródło: Mt 19:29
 
* (...) lecz kto by się chciał stać wielkim wśród was, ma być waszym sługą,  a  kto by chciał być pierwszym wśród was, ma być waszym niewolnikiem. Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł po to, by mu usługiwano, lecz by usługiwać i  dać swoją duszę jako okup w  zamian za wielu
** Źródło: Mt 20:26–28
 
* (...) Król, łagodnie usposobiony i  siedzący na ośle, i  to na źrebięciu, potomku zwierzęcia jucznego.
** Opis: o Jezusie.
** Źródło: Mt 21:5
 
* I  wszystko, o  co z  wiarą poprosicie w  modlitwie, otrzymacie.
** Źródło: Mt 21:22
 
* (...) bo wielu jest zaproszonych, ale mało wybranych.
** Źródło: Mt 22:14
 
* Spłacajcie (...) to, co Cezara, Cezarowi, a  co Boże, Bogu.
** Źródło: Mt 22:21
 
* „Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i  całą swą duszą, i  całym swym umysłem”. To jest największe i  pierwsze przykazanie. Drugie, podobne do tego, jest to: „Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie”. Na tych dwóch przykazaniach całe Prawo zawisło, a  także Prorocy.
** Źródło: Mt 22:37–40
 
* (...) wszystko, co wam mówią, czyńcie i  zachowujcie, ale nie postępujcie według ich uczynków, oni bowiem mówią, lecz nie wykonują.
** Opis: o uczonych w piśmie i faryzeuszach.
** Źródło: Mt 23:3
 
* (...) nie dajcie się nazywać Rabbi, bo jeden jest wasz nauczyciel, natomiast wy wszyscy jesteście braćmi.<br />I  nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, bo jeden jest wasz Ojciec, ten niebiański.  Ani nie dajcie się nazywać „wodzami”, bo jeden jest wasz Wódz, Chrystus. Lecz największy wśród was ma być waszym sługą. Kto by się wywyższał, będzie ukorzony, a  kto by się korzył, będzie wywyższony.
** Źródło: Mt 23:8–13
 
* (...) zlekceważyliście to, co ważniejsze w  Prawie, mianowicie sprawiedliwość i  miłosierdzie, i  wierność. (...) odcedzacie komara, lecz połykacie wielbłąda!
** Źródło: Mt 23:23, 24
 
* Biada wam, uczeni w  piśmie i  faryzeusze, obłudnicy! Przypominacie bowiem pobielane groby, które z  zewnątrz wprawdzie wydają się piękne, ale wewnątrz są pełne kości zmarłych oraz wszelkiej nieczystości.
** Źródło: Mt 23:27
 
* (...) posyłam do was proroków i  mędrców, i  nauczycieli publicznych. Niektórych z  nich zabijecie i  zawiesicie na palu, niektórych zaś ubiczujecie w  waszych synagogach i  będziecie prześladować od miasta do miasta, żeby na was przyszła wszelka krew prawych przelana na ziemi, od krwi prawego Abla do krwi Zachariasza (...).
** Źródło: Mt 23:34, 35
 
* Będziecie słyszeć o  wojnach, a  także wieści wojenne (...).<br />. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i  królestwo przeciw królestwu, będą też niedobory żywności i  trzęsienia ziemi w  jednym miejscu po drugim. Wszystko to jest początkiem dręczących boleści.
** Źródło: Mt 24:6–8
 
* (...) ludzie będą was wydawać na ucisk i  będą was zabijać, i  ze względu na moje imię będziecie przedmiotem nienawiści wszystkich narodów.  Wtedy też wielu się zgorszy i  jedni drugich będą zdradzać, i  będą jedni drugich nienawidzić.  I  powstanie wielu fałszywych proroków, i  wielu wprowadzą w  błąd; a  z  powodu wzrostu bezprawia miłość większości oziębnie.  Ale kto wytrwa do końca, ten zostanie wybawiony.
** Źródło: Mt 24:9–13
 
Linia 190 ⟶ 189:
** Źródło: Mt 24:14
 
* (...) potem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i  już nigdy więcej nie będzie.
** Źródło: Mt 24:21
 
* Niebo i  ziemia przeminą, lecz moje słowa na pewno nie przeminą.
** Źródło: Mt 24:35
 
* Bo jacy byli w  owych dniach przed potopem jedli i  pili, mężczyźni się żenili, a  kobiety wydawano za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki, i  nie zwrócili na nic uwagi, aż przyszedł potop i  zmiótł ich wszystkich tak będzie z  obecnością Syna Człowieczego. (...)  Dlatego czuwajcie, gdyż nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. (...) okażcie się gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
** Źródło: Mt 24:38-4038–40, 42, 44
 
* Kiedy Syn Człowieczy przybędzie w  swojej chwale, a  wraz z  nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swym chwalebnym tronie. I  będą przed nim zebrane wszystkie narody, i  będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz. I  postawi owce po swej prawicy, ale kozy po swej lewicy.
** Źródło: Mt 25:31-3331–33
 
* (...) jeden z  dwunastu, zwany Judaszem Iskariotem, poszedł do naczelnych kapłanów i  rzekł: „Co chcecie mi dać, żebym go wam wydał?” Wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd więc szukał dobrej sposobności, żeby go zdradzić.
** Źródło: Mt 26:14-1614–16
 
* Gdy jeszcze jedli, Jezus wziął chleb i  pobłogosławiwszy, połamał go, a  dając uczniom, rzekł: „Bierzcie, jedzcie. To oznacza moje ciało”. Wziął także kielich i  złożywszy podziękowania, dał im go, mówiąc: „Pijcie z  niego, wy wszyscy; bo to oznacza moją ‚krew«krew przymierza’przymierza», która ma być wylana za wielu dla przebaczenia grzechów. Ale wam mówię: Odtąd na pewno nie będę pił tego produktu z  winorośli aż do dnia, gdy będę z  wami pił nowy w  królestwie mojego Ojca”. W  końcu, zaśpiewawszy pieśni pochwalne, wyszli ku Górze Oliwnej.
** Opis: wg tego wzoru [[świadkowie Jehowy]] obchodzą Pamiątkępamiątkę Śmierciśmierci Jezusa Chrystusa.
** Źródło: Mt 26:26-3026–30
 
* Czuwajcie i  wciąż się módlcie, żebyście nie wpadli w  pokusę. Duch oczywiście jest ochoczy, ale ciało słabe.
** Źródło: Mt 26:41
 
* (...) zdrajca wcześniej podał im znak, mówiąc: „Ten, którego pocałuję to on; weźcie go pod straż”. I  podchodząc wprost do Jezusa, rzekł: „Witaj, Rabbi!”, i  pocałował go bardzo czule.
** Źródło: Mt 26:48, 49
 
* (...) arcykapłan rzekł mu: „Poprzysięgam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czyś ty jest Chrystus, Syn Boży!”  Jezus rzekł do niego: „Ty sam to powiedziałeś. Jednakże mówię wam: Odtąd będziecie widzieć Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy i  przychodzącego na obłokach nieba”.
** Źródło: Mt 26:63, 64
 
* (...) pluli mu w  twarz i  bili go pięściami. Inni go policzkowali, mówiąc: „Prorokuj nam, Chrystusie. Kto cię uderzył?”
** Źródło: Mt 26:67, 68
 
* (...) Piłat wziął wodę i  umył ręce przed tłumem, mówiąc: „Nie jestem winny krwi tego człowieka. To wasza sprawa”. Na to cały lud, odpowiadając, rzekł: „Krew jego niech spadnie na nas i  na nasze dzieci”. Wtedy zwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i  wydał go, aby zawisł na palu.
** Źródło: Mt 27:24-2624–26
 
* Nie ma go tu, bo został wskrzeszony (...).
** Źródło: Mt 28:6
 
Linia 234 ⟶ 233:
 
* Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki.
** ''Vox clamantis in deserto:<br />parate viam Domini,<br />rectas facite semitas eius!'' (łac.)
** Źródło: Mt 3:3
 
Linia 244 ⟶ 243:
 
* Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
** ''Non in pane solo vivet homo sed in omni verbo quod procedit de ore Dei.'' (łac.)
** Źródło: Mt 4:4
** Zobacz też: [[chleb]], [[słowo]]
Linia 272 ⟶ 271:
 
* Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
** ''Petite et dabitur vobis quaerite et invenietis pulsate et aperietur vobis.'' (łac.)
** Źródło: Mt 7:7
 
Linia 313 ⟶ 312:
 
* Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego.
** ''Facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum Dei.'' (łac.)
** Źródło: Mt 19:24
 
Linia 341 ⟶ 340:
 
* Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
** ''Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam.'' (łac.)
** Źródło: Mt 25:13
 
Linia 356 ⟶ 355:
* ''[[Biblia Tysiąclecia]]''
* ''[[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]]''
{{Wikiźródła|tytuł=Biblia_Gdańska/Ewangelia_wg_św._Mateusza|dopełniacz=''Ewangelii Mateusza'' w ''Biblii Gdańskiej''}}