Ewangelia Mateusza: Różnice pomiędzy wersjami

m
formatowanie automatyczne, int.
m (formatowanie automatyczne, int.)
** Źródło: Mt 6:27, 33, 34
 
* Przestańcie osądzać, żebyście nie byli osądzeni; bo jakim sądem osądzacie, takim będziecie osądzeni, i jaką miarą odmierzacie, taką wam odmierzą. Czemu więc patrzysz na słomkę w oku twego brata, a nie bierzesz pod uwagę belki we własnym oku? Albo jak możesz powiedzieć do swego brata: ‚Pozwól"Pozwól mi wyjąć słomkę z twego oka’oka», gdy oto w twoim własnym oku jest belka? Obłudniku! Najpierw wyjmij belkę z własnego oka, a wtedy będziesz wyraźnie widział, jak wyjąć słomkę z oka swego brata.
** Źródło: Mt 7:1-51–5
 
* Stale proście, a będzie wam dane; ciągle szukajcie, a znajdziecie; wciąż pukajcie, a będzie wam otworzone.
** Źródło: Mt 7:15, 16
 
* Nie każdy, kto do mnie mówi: "«Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach.
** Źródło: Mt 7:21
 
** Źródło: Mt 8:20
 
* (...) faryzeusze odezwali się do jego uczniów: „Czemuż«Czemuż to wasz nauczyciel jada z poborcami podatkowymi i grzesznikami?» Słysząc ich, rzekł: „Zdrowi«Zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko niedomagający. Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy: ‚Miłosierdzia«Miłosierdzia chcę, a nie ofiary’. Bo nie przyszedłem wezwać prawych, tylko grzeszników”grzeszników».
** Źródło: Mt 9:11-1311–13
 
* A Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc dobrą nowinę o królestwie oraz lecząc wszelką dolegliwość i wszelką niemoc. Widząc tłumy, litował się nad nimi, były bowiem złupione i porzucone niczym owce bez pasterza. Potem powiedział do swych uczniów: „Tak«Tak, żniwo jest wielkie, ale pracowników mało. Proście zatem Pana żniwa, aby wysłał pracowników na swe żniwo”żniwo».
** Źródło: Mt 9:35-3835–38
 
* A imiona dwunastu apostołów są następujące: pierwszy Szymon zwany Piotrem i Andrzej, jego brat; i Jakub, syn Zebedeusza, i Jan, jego brat; Filip i Bartłomiej; Tomasz i Mateusz, poborca podatkowy; Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz; Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, który go później zdradził.
** Źródło: Mt 10:2-42–4
 
* Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się mozolicie i jesteście obciążeni, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodnie usposobiony i uniżony w sercu, a znajdziecie pokrzepienie dla dusz waszych. Albowiem moje jarzmo jest miłe, a moje brzemię lekkie
** Źródło: Mt 10:28-3028–30
 
* (...) z obfitości serca mówią usta.
** Źródło: Mt 12:34
 
** Źródło: Mt 15:11
 
* (...) z serca pochodzą niegodziwe rozważania, morderstwa, cudzołóstwa, rozpusty, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.
** Źródło: Mt 15:19
 
* Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój pal męki, i stale mnie naśladuje.
** Źródło: Mt 16:24
 
* Jeżeli będziecie mieć wiarę wielkości ziarnka gorczycy, to powiecie tej górze: ‚Przenieś«Przenieś się stąd tam’ i ona się przeniesie, i nie będzie dla was nic niemożliwego.
** Źródło: Mt 17:20
 
* Jeśli zaś twój brat popełni grzech, idź i jego winę odsłoń między tobą a nim samym. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swego brata. Ale jeśli nie posłucha, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby każda sprawa mogła być potwierdzona ustami dwóch lub trzech świadków. Jeżeli ich nie posłucha, powiedz zborowi. Jeśli nie posłucha nawet zboru, niech będzie dla ciebie po prostu jak człowiek z narodów i jak poborca podatkowy.
** Źródło: Mt 18:15-1715–17
 
* (...) kto się rozwodzi ze swą żoną jeśli nie z powodu rozpusty i poślubia inną, popełnia cudzołóstwo.
** Źródło: Mt 19:9
 
 
* (...) lecz kto by się chciał stać wielkim wśród was, ma być waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym wśród was, ma być waszym niewolnikiem. Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł po to, by mu usługiwano, lecz by usługiwać i dać swoją duszę jako okup w zamian za wielu
** Źródło: Mt 20:26-2826–28
 
* (...) Król, łagodnie usposobiony i siedzący na ośle, i to na źrebięciu, potomku zwierzęcia jucznego.
16 665

edycji