Biblia Tysiąclecia: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 9 bajtów ,  11 lat temu
m
formatowanie automatyczne
(dodano cytaty)
m (formatowanie automatyczne)
===Druga Księga Samuela===
{{osobne|Księga 2 Samuela}}
 
* Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: "Oto„Oto myśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, tyś odbywał wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: "«Ty będziesz pasł mój lud - Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem"».
** Źródło: wydanie III, 1980, 2 Sam 5, 1–3
 
===Księga Daniela===
{{osobne|Księga Daniela}}
 
* Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu (...).
** Źródło: wydanie III, 1980, Daniela 12, 9
===Księga Ozeasza===
{{osobne|Księga Ozeasza}}
 
* Liczba synów Izraela będzie jak piasek nadmorski, którego nie można zmierzyć i nie można zliczyć. Zamiast nazywać: „Lud«Lud nie mój”mój», będą im mówić: „Dzieci«Dzieci żyjącego Boga”Boga».
** Źródło: wydanie III, 1980, Ozeasza 2, 1
 
* Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
** Źródło: Wydanie II, 1971, Mat. 5:3
** Opis: fragment „kazania«kazania na górze”górze».
 
* Zostawcie ich. To ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
** Źródło: wydanie II, 1971, Łuk. 3,21–22
 
* Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij«Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”morze», a byłaby wam posłuszna.
** Źródło: wydanie II, 1971, Łuk. 17,6
===Ewangelia wg św. Jana===
===Pierwszy list św. Pawła do Koryntian===
{{osobne|1. List do Koryntian}}
 
* Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.
** Źródło: 1 Kor 6, 9–10 (wydanie II, 1971)
===Drugi list św. Pawła do Koryntian===
{{osobne|2. List do Koryntian}}
 
* Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.
** Źródło: 2 Kor 9, 6 (wydanie II, 1971)
===List św. Pawła do Galatów===
{{osobne|List do Galatów}}
 
* A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami.
** Źródło: Gal 5, 24 (wydanie II, 1971)
===List św. Pawła do Efezjan===
{{osobne|List do Efezjan}}
 
* Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu.
** Źródło: Efez 5, 22 (wydanie II, 1971)
===List św. Pawła do Filipian===
{{osobne|List do Filipian}}
 
* W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli.
** Źródło: Flp 4, 8 (wydanie II, 1971)
===List św. Pawła do Kolosan===
{{osobne|List do Kolosan}}
 
* Chrystus jest Głową Ciała – Kościoła.
** Źródło: Wydanie II, 1971, ''List do Kolosan'' 1,18
===Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan===
{{osobne|1. List do Tesaloniczan}}
 
* Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój«Pokój i bezpieczeństwo”bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą.
** Źródło: 1 Tes 5, 1–3 (wydanie II, 1971)
 
===Drugi list św. Pawła do Tesaloniczan===
{{osobne|2. List do Tesaloniczan}}
 
* Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.
** Źródło: 2 Tes 2,15 (wydanie II, 1971)
===Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza===
{{osobne|1. List do Tymoteusza}}
 
* Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.
** Źródło: 1 Tym 2, 5–6 (wydanie III, 1980)
===Pierwszy list św. Piotra Apostoła===
{{osobne|1. List Piotra}}
 
* Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.
** Źródło: Wydanie II, 1971, 1 Piotra 1:18–19
===Drugi list św. Piotra Apostoła===
{{osobne|2. List Piotra}}
 
* Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, tak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród nas zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę.
** Źródło: Wydanie II, 1971, 2 Piotra 2:1
 
* To przede wszystkim wiedzcie, że przyjdą w dniach ostatnich szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz i będą mówili: „Gdzie«Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata”świata».
** Źródło: Wydanie II, 1971, 2 Piotr 3:3–4
 
===Pierwszy list św. Jana Apostoła===
{{osobne|1. List Jana}}
 
* Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
** Źródło: Wydanie II, 1971, 1 Jana 2:1
===List św. Judy Apostoła===
{{osobne|List Judy}}
 
* Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym.
** Źródło: Wydanie II, 1971, Judy 3
** Źródło: Wydanie II, 1971, Apokalipsa 7:9
 
* I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz«Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
** Źródło: Wydanie II, 1971, Apokalipsa 12:10
 
128 610

edycji