Księga Rodzaju: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 1064 bajty ,  11 lat temu
m
m (→‎Inne przekłady: +1, formatowanie automatyczne)
 
* I przemówił Bóg: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo, i niech im będą podporządkowane ryby morskie i latające stworzenia niebios oraz zwierzęta domowe i cała ziemia, jak również wszelkie inne poruszające się zwierzę, które się porusza po ziemi”. I Bóg przystąpił do stworzenia człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył ich jako mężczyznę i kobietę.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 1:26, 27
 
* A na ziemi nie było jeszcze żadnego krzewu polnego ani jeszcze nie wschodziła żadna roślinność polna, gdyż Jehowa Bóg nie spuścił na ziemię deszczu, ani nie było człowieka, by uprawiał rolę. Ale opar unosił się z ziemi i nawilżał całą powierzchnię gruntu.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 2:5, 6
 
* I Jehowa Bóg przystąpił do kształtowania człowieka z prochu ziemi, i tchnął w jego nozdrza dech życia, i człowiek stał się duszą żyjącą.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 2:7
 
* Dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i przylgnie do swej żony, i staną się jednym ciałem.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 2:24
 
* I ja wprowadzę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę i między twoje potomstwo a jej potomstwo. On rozgniecie ci głowę, a ty rozgnieciesz mu piętę.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 3:15
 
* (...) prochem jesteś i do prochu wrócisz.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 3:19
 
* Jeśli zaczniesz czynić dobrze, czyż nie nastąpi wywyższenie? Ale jeśli nie zaczniesz czynić dobrze, grzech czai się u wejścia i ku tobie kieruje się jego pożądanie; ty zaś – czy nad nim zapanujesz?
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 4:7
 
* (...) Kain współżył ze swą żoną i ona stała się brzemienna, i urodziła Henocha. Potem zabrał się do budowy miasta i nazwał to miasto od imienia swego syna Henocha.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 4:17
 
* I Henoch chodził z prawdziwym Bogiem. Potem go już nie było, ponieważ Bóg go zabrał.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 5:24
 
* Tak więc wszystkich dni Metuszelacha było ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat; i umarł.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 5:27
 
* Potem Jehowa rzekł: „Duch mój nie będzie bez końca oddziaływał na człowieka, bo jest on też ciałem. Dlatego jego dni potrwają sto dwadzieścia lat”.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 6:3
 
* (...) Noe znalazł łaskę w oczach Jehowy.(...) Noe był mężem prawym. Okazał się nienaganny wśród współczesnych. Noe chodził z prawdziwym Bogiem.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 6:8, 9
 
* Uczyń sobie drewnianą arkę z drzewa żywicznego. W arce zrobisz pomieszczenia, wewnątrz zaś i na zewnątrz powlecz ją smołą.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 6:14
 
* I ulewa na ziemi trwała czterdzieści dni i czterdzieści nocy.(...) A wody piętrzyły się nad ziemią sto pięćdziesiąt dni.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 7:12, 24
 
* I Noe zaczął budować ołtarz dla Jehowy i brać ze wszystkich zwierząt czystych oraz ze wszystkich czystych stworzeń latających, i składać całopalenia na ołtarzu. A Jehowa poczuł kojącą woń i rzekł Jehowa w swym sercu: „Już nigdy nie będę złorzeczył ziemi z powodu człowieka, gdyż skłonność serca człowieka jest zła od samej jego młodości; i już nigdy nie zadam ciosu wszystkiemu, co żyje, tak jak to uczyniłem. Przez wszystkie dni istnienia ziemi siew i żniwo, i zimno, i gorąco, i lato, i zima, i dzień, i noc nigdy nie ustaną”.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 8:20–22
 
* Wszelkie poruszające się zwierzę, które żyje, może służyć wam za pokarm. Tak jak zieloną roślinność daję wam to wszystko. Tylko mięsa z jego duszą – jego krwią – nie wolno wam jeść.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 9:3, 4
 
* Kto przelewa krew człowieka, przez człowieka zostanie przelana jego własna krew, bo na obraz Boży uczynił On człowieka.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 9:6
 
* Tak, ustanawiam moje przymierze z wami: Już nigdy nie zostanie wytracone wszelkie ciało przez wody potopu i już nigdy nie nastąpi potop, by ziemię obrócić w ruinę”. I Bóg dodał: „To jest znak przymierza, jakie ustanawiam między mną a wami i każdą duszą żyjącą, która jest z wami, dla pokoleń po czas niezmierzony. Tęczę moją daję na obłoku i ma ona służyć za znak przymierza między mną a ziemią. I gdy sprowadzę obłok nad ziemię, wówczas na pewno pojawi się tęcza na obłoku.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 9:11–14
 
* I rzekli: «Nuże, zbudujmy sobie miasto oraz wieżę, której szczyt sięgałby niebios, i uczyńmy sobie sławne imię, żebyśmy czasem nie rozproszyli się po całej powierzchni ziemi». (...) Potem Jehowa rzekł: «Zaiste są oni jednym ludem i wszyscy mają jeden język, i oto, co zaczynają robić. Teraz więc nic, co by zamyślili uczynić, nie będzie dla nich nieosiągalne. Nuże, zstąpmy i pomieszajmy tam ich język, by jeden nie rozumiał języka drugiego». Toteż Jehowa rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i w końcu przestali budować miasto. Dlatego nadano mu nazwę Babel (...).
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 11:4, 6–9
 
* I przemówił Jehowa do Abrama: «Wyrusz ze swej krainy i od swoich krewnych, i z domu swego ojca do krainy, którą ci pokażę; a uczynię z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił, i twoje imię uczynię wielkim; i okaż się błogosławieństwem. I będę błogosławił tym, którzy błogosławią tobie, a tego, kto ci złorzeczy, przeklnę i poprzez ciebie na pewno będą sobie błogosławić wszystkie rodziny ziemi».
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 12:1, 2
 
* Po tym wszystkim doszło do Abrama w wizji słowo Jehowy, mówiące: «Nie bój się, Abramie. Jestem dla ciebie tarczą (...).
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 15:1
 
* I uwierzył Jehowie; a on zaczął poczytywać mu to za prawość.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 15:6
 
* I nie będziesz już nazywany imieniem Abram, lecz mieć będziesz na imię Abraham, gdyż uczynię cię ojcem rzeszy narodów. I uczynię cię bardzo, bardzo płodnym, i rozkrzewię cię w narody, i od ciebie będą się wywodzić królowie.(...) I Bóg rzekł jeszcze do Abrahama: «Saraj zaś, swojej żony, nie nazywaj imieniem Saraj, gdyż ma na imię Sara.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 17:5, 6, 15
 
* (...) moje przymierze ustanowię z Izaakiem (...).
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 17:21
 
* Słońce wzeszło nad ziemią, gdy Lot przybył do Coaru. Wówczas Jehowa spuścił na Sodomę i na Gomorę deszcz siarki i ognia od Jehowy, z niebios. Zniszczył więc te miasta, cały Okręg, a także wszystkich mieszkańców owych miast oraz rośliny ziemi. A jego żona, będąc za nim, zaczęła się rozglądać i zamieniła się w słup soli.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 19:23–26
 
* Abraham zaś miał sto lat, gdy mu się urodził jego syn Izaak.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 21:5
 
* Nie wyciągaj ręki na chłopca i w ogóle nic mu nie czyń, bo teraz naprawdę wiem, że boisz się Boga, gdyż nie odmówiłeś mi swego syna, swego jedynaka.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 22:12
 
* Dwa narody są w twoim łonie i dwie grupy narodowościowe z twego wnętrza się rozdzielą; i jedna grupa narodowościowa będzie silniejsza od drugiej grupy narodowościowej, a starszy będzie służył młodszemu.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 25:23
 
* (...) poprzez ciebie oraz poprzez twoje potomstwo na pewno będą sobie błogosławić wszystkie rodziny ziemi. A oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł na każdej drodze, którą idziesz, i przyprowadzę cię z powrotem do tej ziemi, gdyż cię nie opuszczę, dopóki nie uczynię tego, co ci powiedziałem.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 28:14, 15
 
* I moje właściwe postępowanie odpowie za mnie (...)
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 30:33
 
* Nie będziesz już dłużej nazywany imieniem Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, tak iż w końcu przemogłeś (...).
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 32:27
 
* (...) ujrzałem twoje oblicze, jak gdybym ujrzał oblicze Boga, gdyż miło mnie przyjąłeś.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 33:10
 
* Usuńcie cudzoziemskie bogi, które są pośród was, i oczyśćcie się oraz zmieńcie swe płaszcze, 3 i wstańmy, i udajmy się do Betel. Tam uczynię ołtarz prawdziwemu Bogu, który mi odpowiedział w dniu mojej udręki (...)
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 35:2, 3
 
* A synów Jakuba było dwunastu.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 35:22
 
* Ezaw to Edom.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 36:8
 
* A Izrael miłował Józefa bardziej niż wszystkich swych pozostałych synów, gdyż był on synem jego starości (...). Kiedy jego bracia spostrzegli, że ojciec miłuje go bardziej niż wszystkich jego braci, znienawidzili go i nie potrafili z nim rozmawiać pokojowo. (...) ujrzeli go z daleka i (...) zaczęli przeciwko niemu przebiegle knuć, żeby go uśmiercić. Rzekli (...): "Patrzcie, oto idzie ten, który miewa sny. Chodźmy więc i zabijmy go, i wrzućmy do jednego z dołów na wodę; i powiemy, że pożarł go groźny dziki zwierz. I zobaczmy, co będzie z jego snami». Kiedy Ruben to usłyszał, próbował go uwolnić z ich ręki. Toteż powiedział: «Nie zadawajmy śmiertelnego ciosu jego duszy. (...) Nie przelewajcie krwi. Wrzućcie go do tego dołu wodnego, który jest na pustkowiu, i nie podnoście na niego ręki». Zamierzał bowiem uwolnić go z ich ręki, żeby go zwrócić ojcu.(...) A oto przechodzili mężowie, kupcy midianiccy. Oni więc wyciągnęli i wydostali Józefa z dołu na wodę, po czym sprzedali Józefa Ismaelitom za dwadzieścia srebrników. Ci zaś przyprowadzili Józefa do Egiptu.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 37:3, 4, 18–22, 28
 
* Jakże mógłbym dopuścić się tej wielkiej niegodziwości i zgrzeszyć przeciwko Bogu?
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 39:9
 
* Ciebie zaś, Judo, będą sławić twoi bracia. Ręka twoja będzie na karku twych nieprzyjaciół. Synowie twego ojca będą przed tobą padać na twarze. Juda to lwie szczenię. Od łupu, synu mój, się podniesiesz. Pochylił się, wyciągnął się jak lew i podobnie jak lwa – któż waży się go przepłoszyć? Nie oddali się berło od Judy ani laska rozkazodawcy spomiędzy jego stóp, aż przyjdzie Szilo; i jemu będzie się należeć posłuszeństwo ludów.
** Źródło: [[Biblia#Księga Rodzaju|Rodz]]Rdz 49:8–10
 
==Inne przekłady==
128 610

edycji