Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość – Inne języki