Kościół (organizacja): Różnice pomiędzy wersjami

m
drobne redakcyjne
m (drobne redakcyjne)
** Autor: bp [[Tadeusz Pieronek]]
** Źródło: Katarzyna Wiśniewska, ''Biskupowi wstyd za Episkopat'', „Gazeta Wyborcza”, 8 czerwca 2011.
 
 
* Budynek kościelny był jedynym miejscem, dokąd nie przenikało urzędowe kłamstwo, a kościelna łacina pozwalała zachować wiarę w wartość ludzkiej mowy, poza tym poniżanej i naginanej do najgorszych zadań.(...) Tam jednak, gdzie nie da się określić, co jest obyczajem narodowym, a co religijnym, religia zmienia się w siłę społeczną, konserwatywną i konformistyczną.
 
==C==
* Choćby książęta Kościoła udawali nie wiem jak nowoczesnych, otwartych na świat i oświeconych, to i tak będą trzymać się tego, co sformułował niegdyś papież Innocenty III (1198-12161198–1216): '''„Papieżowi należy się posłuch, nawet jeśli nakazuje on czynić zło.”''' Podkreślają oni ciągle, że Kościół ani na jotę nie odejdzie od swych wcześniejszych nauk i nigdy od nich nie odszedł.
** Autor: [[Hubertus Mynarek]]
** Źródło: ''Zakaz myślenia. Fundamentalizm w chrześcijaństwie i islamie, str. 34, Wyd. Agencja Wydawnicza URAEUS , 1996
 
* Chrystus jest Głową Ciała – Kościoła.
* Ignorancja i brak empatii wśród księży to norma w polskim Kościele.
** Autor: [[Stanisław Obirek]]
** Źródło: Agata Jankowska, Anna Szulc, ''Dzieci gorszego Boga'', „Przekrój”, 9 maja 2011, s. 6.
 
* Interesujące, że ilekroć krytykuję w prasie głupotę, wąskość horyzontów, zaściankowość sposobu myślenia, czy mity obciążające świadomość Polaków – przypisuje mi się „walkę z Kościołem”. Czyżby jego obrońcy utożsamiali Kościół z głupotą?
* Kościół potępia sekty, bo obawia się utraty kontroli nad ludźmi. Musimy pamiętać, że spośród wszystkich religii i sekt w całej historii ludzkości Kościół papieski jest organizacją najbardziej zbrodniczą.
** Autor: [[Hubertus Mynarek]]
** Źródło: [http://www.eioba.pl/a/2e05/kosciol-to-perwersja ''Kościół to perwersja'', eioba.pl]
 
* Kościół w swoich początkach został założony na ubóstwie i prostocie, kiedy niczym płodna matka wydawał na świat świętych (...) A ponieważ obrośli w bogactwo i w nim się pławią, należy się obawiać, że pochylą się mury Kościoła, a gdy one runą, nastąpi zagłada.
** Autor: [[Edward Abramowski]]
 
* „Książęta Kościoła” wykorzystują wszelkie kanały polityczne, dyplomatyczne, a – w zakresie finansów, jak się okazało – nawet ciemne kanały mafijne, wywierają presję na wszelkie dostępne ich wpływom rządy, administracje, media i szkoły wyższe, aby tylko przeforsować swoje fundamentalistyczne zakazy myślenia i działania.
** Autor: [[Hubertus Mynarek]]
** Źródło: ''Zakaz myślenia. Fundamentalizm w chrześcijaństwie i islamie'', Wyd. Agencja Wydawnicza URAEUS, 1996, s. 4.
 
* Ktokolwiek zbada zasady, na których religia chrześcijańska spoczywa, i pozna, jak dalece od nich odbiegają obecne obyczaje kościoła, ten pojmie, że zbliża się nieuchronnie dzień upadku lub chłosty.
* Niestety, Kościół, a pod jego naciskiem także państwo, dyskryminują w Niemczech tak zwane sekty. Każdy humanista jest zobowiązany do obrony prześladowanych mniejszości. Ci, którzy dyskryminują – tak zwane wielkie historyczne Kościoły – sami są de facto sektami, a różnią się od małych sekt tylko siłą i wpływami. Kościół rzymskokatolicki i całe chrześcijaństwo swój marsz przez historię rozpoczęło 2000 lat temu jako mała sekta religii żydowskiej.
** Autor: [[Hubertus Mynarek]]
** Źródło: [http://www.eioba.pl/a/2e05/kosciol-to-perwersja ''Kościół to perwersja'', eioba.pl]
 
* Niestety  –  mówię to z przykrością  –  świat duchownych to świat ludzi, których się knebluje, ćwiczonych intensywnie w myśleniu, jak myśleć należy. Niestety  –  mówię to z jeszcze większą przykrością  –  najlepszym modelem analizy stosunków wewnątrzkościelnych jest model partii komunistycznej. Już Innocenty Bocheński, filozof, ale też uznany sowietolog, pisał, że partia bolszewicka to imitacja struktury Kościoła katolickiego. Nie pisał jednak, że to działa też w drugą stronę. Próby reform posoborowych zawiodły. Lojalność ślepa, wolna od jakiejkolwiek krytyki, pełne podporządkowanie, milczenie.
* Prawdą jest, że Kościół nieustannie głosi: „Jestem najwyższą, najważniejszą instancją i gwarancją moralności”. Ale chaos i anarchia są w samym sercu Kościoła katolickiego! Katolicyzm jest najbardziej niemoralną religią w całej historii ludzkości.
** Autor: [[Hubertus Mynarek]]
** Źródło: [http://www.eioba.pl/a/2e05/kosciol-to-perwersja ''Kościół to perwersja'', eioba.pl]
 
* Przeraża mnie przejście od państwa ateistycznego do państwa, w którym dominuje Kościół jednego z wyznań.
==W==
* W czasach swojej największej sławy i chwały, wówczas kiedy Kościół katolicki był raczej prześladowany, był ''collegium illicitum'' (stowarzyszeniem nielegalnym), w czasach pierwszych trzech, czterech stuleci naszej ery, wówczas Kościół katolicki był oddzielony od państwa i najwyżej stał wówczas pod względem swojej siły moralnej. Dopiero gdy, jak powiada historyk kościoła Rudolf Sohm, gdy się połączył kościół z państwem, wówczas nastąpiły te czasy, jak on się wyraża, „karierowiczostwa i chciwości w kościele” i wówczas rozpoczęła się ta walka z państwem, ta walka o wpływy w państwie, która trwała przez całe stulecia; która to walka zatruwała życie Europie przez cały szereg wieków.
** Autor: [[Kazimierz Czapiński]], ''Dokąd kler prowadzi Polskę? Laickie mowy sejmowe'', oprac. M. Agnosiewicz, Wrocław 2009.
 
* W imię powodzenia w tej walce kościół szukał, a następnie już zażądał poparcie ze strony świeckich władz, które z kolei od kościoła wymagały przychylnego stosunku i popierania środkami religii ich despotycznej władzy nad ludem.
** Autor: [[Michał Sutowski]]
** Źródło: [http://www.krytykapolityczna.pl/MichalSutowski/CyrkpodkrzyzemczyliPOPiSkosciola/menuid-295.html krytykapolityczna.pl, 21 lipca 2010]
** Zobacz też: "[[Tygodnik Powszechny]]"
 
* Władcy kościelni podejmują bardzo wiele wysiłków w celu realizacji swego programu fundamentalistyczno-chrześcijańskiego, Nowego Ładu w Europie. Obok Watykanu mamy tu centralę „Ewangelizacja 2000”, ponieważ do końca tego tysiąclecia Europa ponownie ma stać się chrześcijańska – co naturalnie znaczy katolicka. Filie tej organizacji ewangelizacyjnej powstają we wszystkich krajach europejskich.
** Autor: [[Hubertus Mynarek]]
** Źródło: ''Zakaz myślenia. Fundamentalizm w chrześcijaństwie i islamie'', str. 5, Wyd. Agencja Wydawnicza URAEUS , 1996
 
* Wojtyła wywodził się prawdopodobnie z najbardziej reakcyjnego bastionu Kościoła katolickiego, gdzie rzewnemu kultowi Maryi towarzyszyły nacjonalistyczny ferwor i zażarty antykomunizm. Lata kontaktów z polskimi władzami komunistycznymi sprawiły, że tak jak inni polscy biskupi przyszły papież stał się wytrawnym politycznym kombinatorem. Owo podejście przekształciło polski Kościół w strukturę czasami trudną do odróżnienia od stalinowskiej biurokracji. Obie instytucje były zamknięte, dogmatyczne, skłonne do potępień i hierarchiczne, a przy tym przesiąknięte mitem i kultem jednostki. Tak się jednak złożyło, że  –  jak wielu wrogów, będących w istocie swoimi lustrzanymi odbiciami  –  uwikłały się one w śmiertelną walkę toczoną o duszę polskiego ludu.
* Współczesne państwa i rządy w wyniku własnej słabości lub głupoty popierają mity o moralnym autorytecie Kościoła i jego niezbędności dla prawidłowego funkcjonowania społeczności ludzkiej. Dzięki temu Kościół zyskuje na znaczeniu i rośnie w siłę, także finansową. Tymczasem każdy człowiek ma własne sumienie i musi zbudować swój własny system etyczny, jeżeli nie chce się stać wasalem propagandy, konwencji i ślepej dogmatyki Kościoła.
** Autor: [[Hubertus Mynarek]]
** Źródło: [http://www.eioba.pl/a/2e05/kosciol-to-perwersja ''Kościół to perwersja'', eioba.pl]
 
* Wszelki opór władzy kościelnej kościół karał ze zgoła wschodnim okrucieństwem – torturami i stosem; w tym celu kościół zachodni stworzył odrębną instytucję – Inkwizycję „świętą”.
 
* Zdrowe i z prawego łoża przyjmą Pierwszą Komunię Świętą. Niepełnosprawne lub nieślubne mogą usłyszeć, że mają zakaz zbliżania się do ołtarza, bo są zwierzętami. Proboszczów o takich poglądach nie brakuje. W polskim Kościele panuje głęboki kryzys intelektualny.
** Źródło: Agata Jankowska, Anna Szulc, ''Dzieci gorszego Boga'', „Przekrój”, 9 maja 2011, s. 6.
** Zobacz też: [[Pierwsza Komunia Święta]]
 
23 944

edycje