Otwarty fundusz emerytalny: Różnice pomiędzy wersjami

nowe cytaty
(nowe cytaty)
(nowe cytaty)
* Demontując OFE teraz, zmniejszymy dług publiczny, ale kosztem jego zwiększenia w przyszłości. Koszty obsługi przyszłego długu będą wyraźnie wyższe niż obecnego, co w skrajnej sytuacji oznacza, że państwo nie będzie w stanie wypłacać emerytur.
** Autor: [[Jerzy Hausner]], ''Co się stało z „zieloną wyspą”?'', „Gazeta Wyborcza”, 14 lutego 2011.
 
* Dlaczego tylko te pieniądze [w OFE] są „prawdziwe”? Bardzo trudno udowodnić wyższość OFE nad ZUS na podstawie istniejących danych (zarówno jeśli chodzi o wyniki finansowe, jak i koszty administrowania), nie mówiąc już o bezpieczeństwie i gwarancji wysokości przyszłej emerytury (przy inwestowaniu w OFE istnieje możliwość poniesienia strat, jest to wykluczone w przypadku ZUS).
** Autor: [[Michał Polakowski]], autor pracy doktorskiej na temat ewolucji systemu emerytalnego w Polsce, [http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/PolakowskiSzelewaBezdogmatuDlaczegotrzebadyskutowacosystemieemerytalnymwPolsce/menuid-34.html krytykapolityczna.pl, 9 lutego 2011]
 
* Doprowadziło to do ustanowienia rozbudowanych przywilejów dla prywatnych ubezpieczycieli. Grupa podmiotów (w przytłaczającej większości zagranicznych) uzyskała rodzaj zbiorowego monopolu na przejmowanie bardzo dużej części składki ubezpieczeniowej i pobieranie gigantycznych potrąceń z tej składki (początkowo nawet 10 proc.!). Ustanowiony został system, w którym – w praktyce – PTE zarabiają wiele, nawet gdy ubezpieczeni dużo tracą (tak było w 2009 r.). W tym systemie ubezpieczeni są jeszcze bardziej ubezwłasnowolnieni niż w ZUS. Ubezpieczony w ZUS przyszłe świadczenie ma ex ante określone. Oczywiście gwarancją jest tylko stabilność prawa, ale w demokracji emeryci są silni i trudno jest uzyskać polityczne przyzwolenie na jego niekorzystną zmianę.
 
==P==
* Pamiętajmy, że system emerytalny taki, jaki mamy w Polsce, wprowadzały dość słabe ekonomicznie państwa, mające problemy z obsługą zadłużenia i uzależnione od pomocy międzynarodowej: kraje środkowo – i wschodnioeuropejskie oraz Chile i Argentyna za czasów prawicowych dyktatur. Dzisiaj wiele z tych państw próbuje się z tego wycofać.
** Autor: [[Leokadia Oręziak]], profesor ekonomii z SGH, [http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/OreziakDluggenerowanyprzezOFEbedzierosl/menuid-34.html krytykapolityczna.pl, 31 grudnia 2010]
 
* Pan profesor chce zlikwidować zasiłek pogrzebowy, chce obciąć zasiłek chorobowy z 80 proc. płacy do 60 proc. To nie są rzeczy, które wymagają długiej odpowiedzi w formie listu. Powiedzmy Polakom, na czym miałaby polegać alternatywa do tej reformy OFE, którą proponujemy. Pan profesor może im to powiedzieć podczas debaty.
** Autor: [[Jacek Rostowski]], [http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,9021322,Rostowski__debata_na_temat_OFE_powinna_sie_odbyc.html wyborcza.biz, 28 stycznia 2011]
* Po co my to robimy? Żeby – dzięki mniejszym potrzebom pożyczkowym państwa i dzięki efektom skutecznie wdrożonych reform – znalazły się pieniądze na rozwój dzięki mądrej alokacji wydatków. Więcej na dobrze określone priorytety i nasze aspiracje: od przedszkola z książkami do autostrad, od lepszego startu zawodowego młodych i dobrze wykształconych kobiet do bezpiecznej emerytury po dłuższej pracy w lepszych warunkach, od warunków rozwoju nowej energetyki po wzrost małych i średnich, naprawdę innowacyjnych przedsiębiorstw. Żeby taka dekada oszczędności i rozwoju dała rezultat, mamy półtora roku ciężkiej pracy przed sobą. Zmiany w OFE są potrzebne.
** Autor: [[Michał Boni]], ''Samo zaciskanie pasa to żadna reforma'', „Gazeta Wyborcza”, 26–27 lutego 2011.
 
* Po pierwsze ograniczenie wielkości składek kierowanych do OFE ma charakter tymczasowy. Od 2013 roku wielkość składek przekazywanych do OFE ma stopniowo wzrastać (do 3,5% w roku 2017). Po drugie żadne środki już teraz znajdujące się na kontach przyszłych emerytów w OFE nie zostaną przesunięte do ZUS. Po trzecie wreszcie Polska nie jest jedynym krajem regionu, który wprowadza takie zmiany, wcale nie mają one również radykalnego charakteru.
** Autor: [[Michał Polakowski]], [http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/PolakowskiSzelewaBezdogmatuDlaczegotrzebadyskutowacosystemieemerytalnymwPolsce/menuid-34.html krytykapolityczna.pl, 9 lutego 2011]
** Opis: o obecnej reformie OFE.
 
* Powstał więc finansowy dziwoląg, który zamiast inwestować w długoterminowe aktywa napędzające rozwój gospodarki, pakował pieniądze w skarbowe papiery i giełdowe akcje. Finansowe perpetuum mobile, w którym minister finansów transferował środki z budżetu do OFE, finansując te transfery za pomocą obligacji kupowanych z kolei przez OFE, niezbyt dobrze świadczy o całej reformie. Dodajmy do tego mało optymistycznego obrazu jeszcze możliwość powstania bąbla spekulacyjnego na giełdzie przy zbyt wysokiej dynamice inwestycji OFE na warszawskim parkiecie.
* Prawdziwym skandalem jest spot telewizyjny wyprodukowany za pieniądze PTE (czytaj: ubezpieczonych), w którym zachęca się ludzi, by „bronili swoich pieniędzy”, tak jakby były one w ich dyspozycji. To zwykłe kłamstwo. Nikt nie może pójść do PTE i wycofać swojej wpłaty. Może uzyskać – po osiągnięciu wieku emerytalnego – świadczenie na podstawie nagromadzonego kapitału, ale nieznana jest ani kwota kapitału, ani „przelicznik”.
** Autor: [[Ryszard Bugaj]], [http://www.rp.pl/artykul/604304-Wyplatywanie-ubezpieczen-z-OFE.html rp.pl, 3 lutego 2011]
 
* Problem polega na tym, że bardzo wielu Polaków będzie w przyszłości otrzymywało emerytury minimalne.(...) To jest problem nie tylko społeczny  –  ale także budżetowy. Bo jeśli wielu Polaków, np. połowa, nie zgromadzi na swoich kontach emerytalnych środków wystarczających do wypłacenia im minimalnej gwarantowanej emerytury, to brakującą część będzie musiało dopłacić im państwo z budżetu  –  czyli na koszt podatników. Twórcy reformy mówili, że teraz wprawdzie wydajemy dużo, ale w przyszłości państwo zaoszczędzi. Okazuje się, że wcale nie musi tak być, bo kosztów budżetowych tych wyrównań nie jesteśmy dziś w stanie oszacować.
** Autor: [[Michał Polakowski]], [http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/PolakowskiEmeryturytoniewszystko/menuid-34.html krytykapolityczna.pl, 7 marca 2011]
 
==R==
 
==W==
* W całej debacie wokół OFE umyka nam temat realnej wysokości emerytur. Eksperci przerzucają się stawkami  –  mówią, że w zależności od posunięć rządu dostaniemy o 5 procent większe lub mniejsze świadczenia. Ale nie wspominają, że to jest 5 procent wyliczone z bardzo małej podstawy. Z dzisiejszego punktu widzenia to oznacza różnicę kilkudziesięciu złotych miesięcznie  –  oczywiście pod warunkiem, że te szacunki się sprawdzą.
** Autor: [[Michał Polakowski]], [http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/PolakowskiEmeryturytoniewszystko/menuid-34.html krytykapolityczna.pl, 7 marca 2011]
 
* W OFE nie leżą żadne prawdziwe pieniądze tylko papiery. Są to zobowiązania finansowe państwa i innych podmiotów. Skarbowe papiery dłużne będą miały jakąś wartość, jeśli zostaną wykupione. Natomiast jeśli chodzi o akcje, to nigdy nie wiadomo, czy kolejny kryzys  –  a nie łudźmy się, taki z pewnością wystąpi  –  tych „niby oszczędności” nie zrujnuje. (...) Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że biorąc pod uwagę aktywa, które trafiły już do OFE i koszta obsługi długu wytworzonego przez OFE, to z tego tylko tytułu powstał dług rzędu 300 mld złotych. Ustawiony przez Prof. Balcerowicza licznik długu w Warszawie pokazuje teraz ponad 700 mld. Nie można tak tego bagatelizować, bo jest to przecież ogromny dług! Z powodu OFE zadłużyliśmy się tylko po to, żeby przyszłym emerytom wcisnąć papiery, które w istocie mogą stać się praktycznie bezwartościowe. Mam wrażenie, że w mediach wypowiadają się tylko lobbyści korporacji finansowych.
** Autor: [[Leokadia Oręziak]], [http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/OreziakDluggenerowanyprzezOFEbedzierosl/menuid-34.html krytykapolityczna.pl, 31 grudnia 2010]
 
* W tym systemie możliwe są sytuacje, gdy dwóch ubezpieczonych, którzy wpłacą do PTE tę samą kwotę, otrzyma świadczenia… w różnej wysokości, jeżeli jeden z nich uzyska świadczenie w okresie hossy, a drugi – bessy. I nic na to poradzić nie można. Nie pomoże podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej ubezpieczonych.
** Autor: [[Ryszard Bugaj]], [http://www.rp.pl/artykul/604304-Wyplatywanie-ubezpieczen-z-OFE.html rp.pl, 3 lutego 2011]
23 944

edycje