Otwarty fundusz emerytalny: Różnice pomiędzy wersjami

nowe cytaty
(nowe cytaty)
(nowe cytaty)
** Autor: [[Jacek Rostowski]], [http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,9021322,Rostowski__debata_na_temat_OFE_powinna_sie_odbyc.html wyborcza.biz, 28 stycznia 2011]
** Opis: odnosząc się do złożonej przez Leszka Balcerowicza propozycji listownej debaty.
 
* Powstał więc finansowy dziwoląg, który zamiast inwestować w długoterminowe aktywa napędzające rozwój gospodarki, pakował pieniądze w skarbowe papiery i giełdowe akcje. Finansowe perpetuum mobile, w którym minister finansów transferował środki z budżetu do OFE, finansując te transfery za pomocą obligacji kupowanych z kolei przez OFE, niezbyt dobrze świadczy o całej reformie. Dodajmy do tego mało optymistycznego obrazu jeszcze możliwość powstania bąbla spekulacyjnego na giełdzie przy zbyt wysokiej dynamice inwestycji OFE na warszawskim parkiecie.
** Autor: [[Marek Belka]], [http://www.rp.pl/artykul/5,614202.html rp.pl, 18 lutego 2011]
** Opis: o skutkach reformy emerytalnej z 1999 r.
 
* Pragmatyzm wymaga rozwagi i spójności, bo jeżeli z jednej strony twierdzi się u nas, że największym wyzwaniem jest demografia – starzenie się społeczeństwa i niska stopa zatrudnienia – a z drugiej proponuje konsolidowanie finansów publicznych za pomocą eliminacji ulg prorodzinnych, podnoszenia składek rentowych czy skracania urlopu macierzyńskiego, to nie jest to przejaw konsekwencji i długoterminowej spójności.
* Prawdziwym skandalem jest spot telewizyjny wyprodukowany za pieniądze PTE (czytaj: ubezpieczonych), w którym zachęca się ludzi, by „bronili swoich pieniędzy”, tak jakby były one w ich dyspozycji. To zwykłe kłamstwo. Nikt nie może pójść do PTE i wycofać swojej wpłaty. Może uzyskać – po osiągnięciu wieku emerytalnego – świadczenie na podstawie nagromadzonego kapitału, ale nieznana jest ani kwota kapitału, ani „przelicznik”.
** Autor: [[Ryszard Bugaj]], [http://www.rp.pl/artykul/604304-Wyplatywanie-ubezpieczen-z-OFE.html rp.pl, 3 lutego 2011]
 
* Spowolnienie tempa narastania długu za cenę czasowych dostosowań w systemie transferów do OFE jest poważną opcją godną rozważenia.
** Autor: [[Marek Belka]], [http://www.rp.pl/artykul/5,614202.html rp.pl, 18 lutego 2011]
 
* Środki kontrolowane przez ZUS będzie można przeznaczać na różne cele, w tym utrzymywanie różnych przywilejów.
* Tak jak XIX-wieczna solidarność narodowa była ideologiczną fikcją, tak samo współczesną ideologiczną fikcją jest przekonanie, że prywatne jest bardziej trwałe niż państwowe i że system emerytalny oparty na kontrakcie zawartym przez obywatela z prywatną instytucją jest bardziej bezpieczny niż system oparty na kontrakcie zawartym przez obywatela z państwem. To złudzenie niebezpieczne, bo daje iluzję bezpieczeństwa. Tymczasem kiedy państwo polskie z jakiegoś powodu przestanie regulować swoje zobowiązania, o emeryturze i tak będę mógł zapomnieć.
** Źródło: [[Adam Leszczyński]], [http://wyborcza.pl/1,76842,9057369,Prywatne_czy_panstwowe___i_tak_wszyscy_jedziemy_na.html#ixzz1DO5tEz4T Prywatne czy państwowe – i tak wszyscy jedziemy na tym samym wózku, „Gazeta Wyborcza”, 5-6 lutego 2011]
 
* To, co twórcom reformy udało się zbilansować „na papierze”, w żaden sposób nie udało się wcisnąć w realia polityczno-gospodarcze. Zmieniający się stosunek do prywatyzacji kolejnych rządów i w rezultacie falowanie jej tempa czy też traktowanie prywatyzacji instrumentalnie, jako źródła wpływów służących na przykład ratowaniu upadających przedsiębiorstw państwowych, powodowało w coraz większym stopniu finansowanie reformy ze środków budżetowych.
** Autor: [[Marek Belka]], [http://www.rp.pl/artykul/5,614202.html rp.pl, 18 lutego 2011]
 
* Uwaga, którą usłyszałem (Leszka Balcerowicza), że ZUS to puste obietnice, OFE to realne pieniądze, nie jest trafna. To, że OFE kupują obligacje skarbu państwa jest takimi samymi obietnicami, bo to państwo gwarantuje ich wykup.
23 944

edycje