Diuna: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 4007 bajtów ,  9 lat temu
porządki, drobne merytoryczne, lit., formatowanie automatyczne
m (drobne merytoryczne)
(porządki, drobne merytoryczne, lit., formatowanie automatyczne)
 
* Arrakis naucza filozofii noża – odrąbujemy to, co niekompletne, i mówimy: „Teraz jest kompletne, ponieważ tutaj się kończy”.
** ''Arrakis teaches the attitude of the knife – chopping off what's incomplete and saying: "Now it's complete because it's ended here."'' (ang.)
** Opis: ''Myśli zebranych Muad'Diba'' pióra księżnej Irulany.
 
* Blichtr płynie z miasta, mądrość z pustyni.
** ''Polish comes from the cities; wisdom from the desert.'' (ang.)
** Opis: Wellington Yueh do Paula (na Kaladanie), Paul do Pardota Kynesa (przyjęcie w pałacu).
 
* Bliskość pożądanej rzeczy kusi człowieka, by uległ słabościom. Na drodze tej czyha zguba.
** Opis: Listlist lady Margot Fenring z ostrzeżeniem.
 
* Bóg stworzył Arrakis, aby ćwiczyć wiernych.
** ''God created Arrakis to train the faithful.'' (ang.)
** Opis: ''Mądrość Muad'Diba'' pióra księżnej Irulany.
 
 
* Chyba nie ma straszliwszego olśnienia nad to, w którym odkrywasz, iż twój ojciec jest człowiekiem w ludzkim ciele.
** ''There is probably no more terrible instance of enlightenment than the one in which you discover your father is a man – with human flesh.'' (ang.)
** Opis: ''Myśli zebranych Muad'Diba'' pióra księżniczki Irulany.
 
* Cokolwiek jest poza tobą, możesz to zobaczyć i zastosować do tego swoją logikę. Lecz taki już mamy charakter, że przy zetknięciu z problemami osobistymi okazuje się, iż te najintymniejsze sprawy jest nam najtrudniej wydobyć na światło naszej logiki.
** ''Anything outside yourself, this you can see and apply your logic to it. But it’s a human trait that when we encounter personal problems, these things most deeply personal are the most difficult to bring out for our logic to scan. We tend to flounder around, blaming everything but the actual, deep-seated thing that’s really chewing on us.'' (ang.)
** Opis: Lady Jessika Atryda do Thufira Hawata.
 
* Czy walczysz z marami?<br />Czy wojujesz z cieniami?<br />Czy poruszasz się jak we śnie?<br />Czas się oddalił.<br />Życie ci skradli.<br />Wszystkoś zmarnotrawił.<br />Twój obłęd cię zabił.
** ''Do you wrestle with dreams?<br />Do you contend with shadows?<br />Do you move in a kind of sleep?<br />Time has slipped away.<br />Your life is stolen.<br />You tarried with trifles.<br />Victim of your folly.''
** Opis: Lamentlament z pogrzebu Dżamisa na Równinie Żałobnej według ''Pieśni Muad'Diba'' pióra księżniczki Irulany.
 
* Człowiek cieszy się życiem, kiedy ma swoje miejsce, kiedy wie, gdzie jest jego miejsce w porządku wszechrzeczy. Zniszczyć miejsce, znaczy zniszczyć człowieka.
** Opis: Lady Jessika Atryda do Thufira Hawata.
 
 
* Dar jest błogosławieństwem ofiarodawcy.
** Opis: Biblia Protestancko-Katolicka, Paul do Kynesa (pierwsze spotkanie).
 
* Gdyby życzenia były jak ryby, wszyscy stawialiby sieci.
 
* Jakich brakuje nam zmysłów, że nie widzimy i nie słyszymy innego świata, który nas otacza?
** ''What senses do we lack that we cannot see and cannot hear another world all around us?'' (ang.)
 
* Jedna palma daktylowa potrzebuje czterdzieści litrów wody dziennie. A człowiek zaledwie osiem. Przeto palma równa się pięciu ludziom. Tam jest dwadzieścia palm – stu ludzi.
 
* Jeżeli ufasz jedynie swoim oczom, twoje pozostałe zmysły słabną.
** Opis: Aksjomataksjomat Bene Gesserit.
 
* Jestem jak dobrze wyprowadzone drzewo owocowe. Uginam się od dobrze prowadzonych uczuć i zdolności, zaszczepionych we mnie co do jednego i wszystkie one czekają, żeby ktoś inny je zebrał.
 
* Kamień jest ciężki i piasek ma ciężar, ale cięższy od nich obu jest gniew głupca.
** ''A stone is heavy and the sand is weighty; but a fools wrath is heavier than them both.'' (ang.)
** Opis: Steban Tuek do Gurneya Hallecka.
 
 
* Każda przebyta do końca droga prowadzi dokładnie donikąd. Wdrap się na górę tylko tyle, by sprawdzić, że jest górą. Nie zobaczysz góry z jej szczytu.
** ''Any road followed precisely to its end leads precisely nowhere. Climb the mountain just a little bit to test that it's a mountain. From the top of the mountain, you cannot see the mountain.'' (ang.)
** Opis: ''Muad'Dib, uwagi o rodzinie'' pióra księżniczki Irulany.
 
 
* Muad'Dib rzeczywiście widział przyszłość, ale musimy zdawać sobie sprawę z ograniczeń tej mocy. Pomyślmy o wzroku. Mamy oczy, a jednak nie widzimy bez światła. Gdy znajdujemy się na dnie kotliny, nie sięgamy wzrokiem poza swoją kotlinę. Dokładnie tak samo Muad'Dib – nie zawsze mógł swobodnie szybować spojrzeniem przez tajemniczy teren. Mówi on nam, że pojedyncza, drobna prorocza decyzja, być może wybór jednego określonego słowa, jest w stanie zmienić przyszłość. Mówi on nam: „Wizja czasu jest szeroka, lecz kiedy się przez nią przechodzi, czas staje się wąskimi drzwiami”. I zawsze zwalczał on pokusę wybrania łatwego, bezpiecznego kierunku, przestrzegając: „Owa ścieżka prowadzi stale w dół, do stagnacji”.
** ''Muad'Dib could indeed see the Future, but you must understand the limits of this power. Think of sight. You have eyes, yet cannot see without light. If you are on the floor of a valley, you cannot see beyond your valley. Just so, Muad'Dib could not always choose to look across the mysterious terrain. He tells us that a single obscure decision of prophecy, perhaps the choice of one word over another, could change the entire aspect of the future. He tells us "The vision of time is broad, but when you pass through it, time becomes a narrow door." And always, he fought the temptation to choose a clear, safe course, warning "That path leads ever down into stagnation."'' (ang.)
** Opis: ''Przebudzenie Arrakis'' pióra księżniczki Irulany.
 
* Nadzieja przesłania jasność widzenia.
** ''Hope clouds observation.'' (ang.)
 
* Najłatwiej przestraszyć się przeciwnika, którego się podziwia.
 
* Nie można zrozumieć procesu przez zatrzymanie go. Zrozumienie musi podążać z biegiem procesu, musi przyłączyć się i płynąć razem z nim.
** ''A process cannot be understood by stopping it. Understanding must move with the flow of the process, must join it and flow with it.'' (ang.)
** Opis: Pierwszepierwsze prawo mentata, Paul Atryda do Thufira Hawata (cytując swoją rozmowę z Matką Wielebną).
 
* Nie mogę się lękać.<br />Strach zabija umysł.<br />Strach jest małą śmiercią, która niesie ze sobą całkowite unicestwienie.<br />Stawię mu czoło.<br />Pozwolę aby zalał mnie, przelał się przeze mnie, a kiedy odpłynie obrócę oko swej jaźni i spojrzę na jego drogę.<br />Tam, gdzie przeszedł strach, nie będzie już nic.<br />Zostanę tylko ja.
** ''I must not fear.<br />Fear is the mind – killer.<br />Fear is the little – death that brings total obliteration.<br />I will face my fear.<br />I will permit it to pass over me and through me.<br />And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path.<br />Where the fear has gone there will be nothing.<br />Only I will remain.''
** Opis: Litanialitania Bene Gesserit przeciw strachowi.
 
* Nie zawsze wola ministrów wyznacza bieg historii i niekoniecznie pontyfikat kapłanów porusza rękoma Boga.
 
* Niech będzie błogosławiony Stworzyciel i Jego woda. Błogosławione Jego przybycie i odejście. Niechaj Jego droga oczyści świat. Niech zachowa On świat dla Swych ludzi.
** ''Bless the Maker and all His Water. Bless the coming and going of Him, May His passing cleanse the world. May He keep the world for his people.'' (ang.)
 
* Niewiele mam wspólnego z tym, jakie powitasz jutro (...). Mogę ci tylko dopomóc powitać dzień dzisiejszy.
 
* O wy, którzy wiecie, jak tutaj cierpimy, nie zapomnijcie o nas w waszych modlitwach.
** ''O you who know what we suffer here, do not forget us in your prayers.'' (ang.)
** Opis: Napis widniejącynapis nad wejściem na płytę lądowiska na Arrakis.
 
* Ojciec powiedział mi kiedyś, że poszanowanie prawdy można by właściwie uznać za podstawę wszelkiej moralności. Coś nie może wyłonić się z niczego. Jest to głęboka myśl, kiedy zrozumiemy, jak niestała może być „prawda”.
** ''My father once told me that respect for the truth comes close to being the basis for all morality. "Something cannot emerge from nothing," he said. This is profound thinking if you understand how unstable "the truth" can be.'' (ang.)
** Opis: ''Rozmowy z Muad'Dibem'' pióra księżniczki Irulany.
 
* Pędzącemu na oślep człowiekowi ukazuje się przepaść, kiedy jest już za późno.
** ''They put aside all thought of obstacles and forget that a precipice does not show itself to the man in a blind rush until it’s too late.'' (ang.)
 
* Pierwszy krok do ominięcia pułapki to uświadomić sobie, gdzie ona jest. To przypomina pojedynek, synu, tylko na większą skalę: finta wewnątrz finty w fincie... pozornie bez końca.
** Opis: Leto do Paula (ich pierwsza rozmowa na Arrakis).
 
** Opis: ''Księga o Muad'Dibie'' pióra księżniczki Irulany.
 
* Pochodzimy z Kaledanu – rajskiego świata dla naszych form życia. Na Kaledanie nie było potrzeb tworzenia raju dadla ciała ani raju dla umysłu – wystarczyło popatrzeć dokoła na otaczającą nas rzeczywistość. I zapłaciliśmy cenę, jaką ludzie zawsze płacą za osiągnięcie raju w życiu doczesnym – zniewieścieliśmy, utraciliśmy pazur.
** ''Muad'Dib: Rozmowy'' pióra księżniczki Irulany.
 
* Pod presją umysł może pójść w jednym z dwóch kierunków: pozytywnym lub negatywnym, w przód lub wstecz. Przedstawcie to sobie jak widmo, którego ekstremami są nieświadomość na negatywnym krańcu i nadświadomość na krańcu pozytywnym. Ku Któremu z nich umysł skłoni się pod naporem, w znacznej mierze zależy od wyszkolenia.
** Opis: Aksjomataksjomat Bene Gesserit.
 
* Pogrom jest marnotrawstwem.
 
* Pojęcie postępu działa jak mechanizm obronny chroniący nas przed upiorami przyszłości.
** ''The concept of progress acts as a protective mechanism to shield us from the terrors of the future.'' (ang.)
 
* Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych.
** ''A popular man arouses the jealousy of the powerful.'' (ang.)
** Opis: Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie).
 
* Problem człowieka nie polega na tym, ile ludzi może wyżyć w danym systemie, lecz jakiego rodzaju bytowanie jest możliwe dla tych, którzy żyją.
 
* Próbować zrozumieć Muad'Diba bez zrozumienia jego śmiertelnych wrogów Harkonnenów to próbować zobaczyć Prawdę, nie znając Kłamstwa. Jest to próba ujrzenia światła bez poznania Ciemności. To niemożliwe.
** Opis: ''Księga o Muad'Dibie'' pióra księżniczki Irulany.
 
* Proroctwo a widzenie przyszłości – jak tu je sprawdzić nie biorąc pod uwagę pytań bez odpowiedzi? Rozważcie: ile faktycznej znajomości przyszłego „Kształtu fali” (jak Muad'Dib zwykł określać swą proroczą wizję), a na ile prorok kształtuje przyszłość, by pasowała do proroctwa? Co z wewnętrzną harmonią aktu proroctwa? Czy prorok widzi przyszłość, czy jej słaby punkt, usterkę albo pęknięte miejsce, w którym słowem bądź decyzją może ją roztrzaskać tak, jak szlifierz diamentów rozłupuje swój klejnot uderzeniem noża?
** ''Does the prophet see the future or does he see a line of weakness, a fault or cleavage that he may shatter with words or decisions as a diamond-cutter shatters his gem with a blow of a knife?'' (ang.)
** Opis: ''Medytacje intymne o Muad'Dib'' pióra księżniczki Irulany.
 
 
* Skłonni jesteśmy upodabniać się do najgorszego z naszych przeciwników.
** Opis: Kodakoda Bene Gesserit.
 
* Słyszałeś o tym, że zwierzęta odgryzają sobie kończynę, by umknąć z potrzasku? To zwierzęca sztuczka. Człowiek wytrzyma sidła, zniesie ból, uda śmierć, by zabić myśliwego usuwając zagrożenie dla swego gatunku.
** ''You've heard of animals chewing off a leg to escape a trap? There's an animal kind of trick. A human would remain in the trap, endure the pain, feigning death that he might kill the trapper and remove a threat to his kind.'' (anf.)
** Opis: Matka Wielebna do Paula Atrydy (na Kaladanie).
 
* Smutne jest rozstanie z przyjaciółmi; miejsce to tylko miejsce.
** ''Parting with friends is a sadness. A place is only a place.'' (ang.)
** Opis: Hawat do Paula (na Kaladanie), Paul (noc w filtrnamiocie).
 
** Opis: Leto Atryda podczas bankietu.
 
* Świat wspiera się na czterech filarach. Na naukach mądrych, na sprawiedliwości wielkich, na modlitwach prawych i waleczności dzielnych. Ale to wszystko jest niczym bez władcy znającego sztukę władania.
** ''A world is supported by four things... the learning of the wise, the justice of the great, the prayers of the righteous and the valor of the brave. But all of these are as nothing... without a ruler who knows the art of ruling.'' (ang.)
** Opis: Matka Wielebna do Paula (na Kaladanie).
 
** Opis: Lady Jessika Atryda (spotkanie z Szadout Mapes).
 
* Walczysz, kiedy zachodzi konieczność, bez względu na nastroje. Nastrój można mieć do przejażdżki na koniu, do amorów czy gry na balisecie. Ale nie do walki.
** Opis: Gurney Halleck do Paula (szkolenie na Kaladanie).
 
 
* Wierzba poddaje się wiatrom i wiedzie jej się dobrze, aż pewnego dnia zmienia się w ścianę wierzb odporną na wiatry. To jest przeznaczenie wierzby.
** ''The willow submits to the wind and prospers until one day it is many willows – a wall against the wind. This is the willow's purpose.'' (ang.)
** Opis: Matka Wielebna do Paula (na Kaladanie).
 
 
==Zobacz też==
* ''[[Diuna (film)|Diuna]]'' (film)
 
 
128 610

edycji