Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manchy – Inne języki