Niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych – Inne języki