Sojusz – porozumienie o wspólnym działaniu mającym doprowadzić do osiągnięcia określonego celu. W zależności od liczby sojuszników możemy mówić o sojuszach dwustronnych lub trójstronnych.

  • Handel ze wszystkimi narodami, sojusz z żadnym – to powinna być nasza dewiza.
  • Ten, kto ma sojuszników, nie jest całkiem niezależny.
Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło sojuszWikisłowniku