Slogan – znany, utarty i oklepany zwrot, który poprzez nadmierne używanie w wypowiedziach publicznych stracił na swoim znaczeniu, stając się czystym formalizmem.

  • Nie daj się zamknąć w sloganie, bo jesteś poezją.
    • Don't be someone else's slogan because you are poetry. (ang.)
    • Źródło: 28 dni
  • Współczesna młodzież walczy przeciwko wczorajszej frazeologii, w tym celu wynajduje dzisiejsze slogany.