Simon Tuturop

Simon Tuturop (urodzony w latach 50. XX wieku) – papuaski aktywista, więzień polityczny, działacz na rzecz niepodległości Papui Zachodniej.