Shivshankar Menon (ur. 1949) – indyjski dyplomata.