Seweryn Filleborn

Seweryn Grzegorz Filleborn (1815–1850) – poeta polskiego romantyzmu, folklorysta.

  • Tonęły gwiazdy płoszone świtaniem,
    Rozlane łąką wstały mgły zaraniem,
    Skrzyła po krzewach djamentowa rosa,
    Żywszemi farby świetlały niebiosa.