Semiotyka

nauka o znakach i ich znaczeniach, czasem włączana do językoznawstwa

Semiotyka – ogólna teoria znaków.

  • (…) identyczne znaki mogą być rozumiane odmiennie. Biały kolor w kręgach kulturowych Wschodu będzie oznaczał żałobę, a w kulturze Zachodu – niewinność.
  • (…) trójpoziomowa rzeczywistość znaku jest podstawą do rozróżnienia syntaktyki, semantyki i pragmatyki. Wszystkie te trzy działy tworzą dyscyplinę zwaną ogólną teorią znaków, czyli semiotyką.