Selim III (1761–1808) – sułtan z dynastii Osmanów w latach 1789–1808.

 • Niech nikt nie pyszni się bogactwem sułtanatu!
  Dążąc do swego celu za pomocą sprawiedliwości, będziesz się czuł lepiej! (…)
  Pozornie wydaje się spokojem, cierpieniem jednak sułtanat.
  Nie ufaj bogactwu świata, to nie zostaniesz oszukany…
  Bądź ostrożny, Ilhami, ponieważ sułtanat nie jest wieczny.
  • Opis: fragment tzw. gazela, wiersza sułtana Selima III (tłum. Melaike Huseyin).
  • Źródło: Osmanowie (tom 2. serii Dynastie Świata), Biblioteka Gazety Wyborczej, 2011, ISBN 9788326802881, s. 4.
Selim III