Sadi z Szirazu

perski poeta

Sadi z Szirazu (prawdop. 1213–1295) – perski poeta.

  • Niepewny to przyjaciel jako żywo bywa,
    co się tylko przy uczcie z przyjaźnią odzywa.
    • Źródło: Księga toastów i humoru biesiadnego, wybór i oprac. Leszek Bubel, wyd. „Zamek”, Warszawa 1995, s. 148.