Ryszard Czekała (1941–2010) – polski reżyser filmów animowanych i fabularnych, scenarzysta i artysta plastyk.

  • Po prostu niezbyt lubię animowane filmy – alegorie czy filmy – powiastki filozoficzne, w których postacie ludzkie i przedmioty mają sens symboliczny. Chciałbym ukazywać konkretne wydarzenia i sytuacje. Zależy mi jedynie na ich sugestywności.
    • Źródło: „Film” 25/1970
  • Staram się w moich filmach stworzyć pewną sugestywną wizję świata, która kazałaby odbiorcy zapomnieć o tym, że jest w kinie. Widz powinien poczuć się współuczestnikiem wydarzeń, winien identyfikować się z bohaterem. W fabularnym filmie aktorskim cel ten jest łatwiejszy do osiągnięcia (…). W filmie animowanym rzecz jest trudniejsza – ale czy niemożliwa? Nawet świat narysowany na papierze może przypominać na tyle autentyczną rzeczywistość, by widz uwierzył w jego istnienie. Nawet narysowany człowiek może zdradzać swój charakter, swe uczucia
    • Źródło: „Film” 9/1971
  • Tematy moich filmów biorę z tego, co mnie otacza (…) – mówił Ryszard Czekała – materię swoich filmów ulepiam z codzienności dostępnej każdemu (…), eliminując całą ornamentykę formalną i efektowne tworzywa – formę dobieram na miarę tego, co chcę powiedzieć. A mówię rzeczy proste.
    • Źródło: „Polska” 5/1971

Zobacz też: