Russell Herman Conwell (1843–1925) – amerykański duchowny protestancki, pisarz, filantrop i prawnik.

Russell Conwell