Rudolf Hilferding

polityk austriacki

Rudolf Hilferding (1877–1941) – austriacki ekonomista marksistowski, minister finansów Republiki Weimarskiej (1923; 1928–1929).

  • Czym w społeczeństwie socjalistycznym jest świadomość społeczna, tym w społeczeństwie kapitalistycznym jest społeczna akcja towarów na rynku. Świadomość świata burżuazyjnego sprowadza się do sprawozdań rynkowych. Tylko przez dokonanie wymiany poszczególna jednostka poznaje prawa rządzące ogółem; tylko wtedy, kiedy poszczególnej jednostce udała się wymiana, ma ona dowód, że wytworzyła coś społecznie niezbędnego; tylko wtedy może ona rozpocząć produkcję na nowo. Rzeczą, która w taki sposób została uprawniona przez wspólną akcję towarów do wyrażania wartości wszystkich innych towarów, jest pieniądz. Wraz z rozwojem samej wymiany towarów rozwija się jednocześnie legitymacja tego szczególnego towaru
Rudolf Hilferding (1928)