Rosyjska mafia

Rosyjska mafia – umowna nazwa zorganizowanych grup przestępczych powstałych na terytorium postradzieckim po rozpadzie ZSRR w 1991.