Roman Kołoniecki (1906–1978) – polski poeta oraz tłumacz poezji francuskiej.