Roberto de Mattei

włoski historyk

Roberto de Mattei (ur. 1948) – włoski historyk.

  • Dyskusja o Soborze Watykańskim II, pomimo jej złożoności i różnorodności w opiniach, może być w swojej istocie sprowadzona do dwóch linii interpretacyjnych: „ciągłości” soboru wobec poprzedniej tradycji i „zerwania” z przeszłością Kościoła.
    • Źródło: Sobór watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana, Ząbki 2012, s. 8.
  • Sobór Watykański II nie promulgował praw, a nawet nie debatował w sposób definitywny w kwestiach dotyczących wiary i moralności.
    • Źródło: Sobór watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana, Ząbki 2012, s. 8.